Uien- en bonenvlieg

(Zaai)uien; situatie rond uienvlieg en bonenvlieg.

Op dit moment is de situatie zeer bijzonder. Op de percelen waar de omstandigheden redelijk tot gunstig waren zijn de afgelopen weken uien gezaaid. Ook moeten nog veel uien gezaaid worden. Lang alle uien zijn niet onder optimale omstandigheden gezaaid. Dit zie je nu terug in verslempte percelen waar na enkele uren zon al een korstje opkomt. De 10% uitbreiding welke geprognotiseerd wordt zal door de late zaai en de matige bodemomstandigheden waarschijnlijk niet tot een 10% hogere opbrengst potentie komen. Het is nu afwachten hoe een en ander zich verder ontwikkelt. Daarnaast zijn niet alleen de bodemonstandigheden matig, maar bedreigingen voor de teelt zijn ook de beperkte beschikbaarheid van onkruidbestrijdingsmiddelen en middelen om valse meeldauw te bestrijden. Ook het beheersbaar houden van trips is een grote belemmering voor de teelt. Al met al genoeg uitdagingen om de teelt tot een succes te maken.

 

Situatie uienvlieg en bonenvlieg

Op dit moment vinden wij veel bonenvlieg en een redelijk aantal uienvliegen. Mede door de zachte toch natte winter zijn ze enkele weken eerder gesignaleerd dan voorgaande jaren. Dit geeft een heel bijzondere situatie. 

Voor uien die al gezaaid zijn is de eerste bedreiging de bonenvlieg en daar zal de schade van de uienvlieg snel achter aan komen. Dit vraagt nu extra aandacht  en een andere aanpak dan voorgaande jaren.

Wanneer uien op een normaal tijdstip gezaaid worden (bijvoorbeeld eind maart)  duurt het ongeveer 4-6 weken voordat de bonenvlieg of de uienvlieg gesignaleerd worden.  Nu zijn de uien net gezaaid of moeten nog gezaaid worden en de bonenvlieg en de uienvlieg zijn er al. Dit is een extra bedreiging voor de teelt. 

 

Wat zijn de mogelijkheden?

- Middelen met een werking tegen uienvlieg en bonenvlieg welke met het zaaien gebruikt kunnen worden zijn Belem en Nemguard. Beide middelen hebben een werking van 6-8 weken onder optimale omstandigheden. In een normaal jaar zouden deze middelen grotendeels uitgewerkt zijn wanneer de tijd tussen zaaien en de eerste vliegen 6 weken duurt. 

- Nu wordt van de middelen na 10 dagen, rond opkomst, al werking verwacht. Het effect van deze middelen zal naar verwachting dus groter zijn dit jaar op de bonenvlieg en de eerste vlucht van de uienvlieg.

- De 2e vlucht van de uienvlieg komt ook eerder t.o.v. de grootte van de uien en zal dus ook meer schade kunnen veroorzaken. Het is dus extra belangrijk om door een goede aanpak van de 1e vlucht de 2e vlucht zo klein mogelijk te houden. De ervaring is dat dit mee zal vallen in gebieden met een hoge druk..

- Wanneer Belem en Nemguard goed ingezet zijn bij de eerste vlucht is het er de mogelijkheid om bij de tweede vlucht parasitare aaltjes in te zetten (Nemasys) onder de juiste omstandigheden.  De restultaten van plantparaitaire aaltjes zijn sterk afhankelijk van de druk van de uienvlieg in het gebied.

 

Advies met zaaien:

  • Belem 12 kg/ha in de rij boven het zaad
  • Nemguard 20 kg/ha in de rij boven het zaad

 

Opmerkingen:

  • Voor de bestrijding van bonenvlieg en uienvlieg is het door de bijzondere omstandigheden nog belangrijker Belem of Nemguard toe te passen. Nemguard werkt naast uien en bonenvlieg ook tegen schadelijke bodemaaltjes.  Belangrijk is dat u het op de juiste manier toepast. Het granulaat moet gestrooid worden in de grond boven het zaad.. (Dus niet bij het zaad in de zaaivoor).
  • Gebruik een startfosfaat voor een snelle start en meer weerstand voor het uienplantje. Dit kan 15-20 kg HumoStart granulaat zijn of 25-30 ltr P-Focus vloeibare fosfaat in de rij toegepast. Gebruik geen meststoffen met een hoge zoutconcentatie (EC) of hoge zoutindex.

 

Monitoring van de uienvlieg door Ten Brinke.

Om de uienvlieg beheersbaar te houden is het van belang dat u weet wanneer de vliegen er zijn en op welk moment er in gegrepen moet worden. Hiervoor is monitoring van de vliegen noodzakelijk. Monitoring geeft inzicht hoeveel groot de druk is (aantal vliegen) en in welke stadium van de vlucht wij ons bevinden. Dit kan oplopend zijn of juist aflopend. Ten Brinke biedt de monitoring van uienvlieg voor uw perceel aan!

  • monitoring aantal vliegen bij wekelijkse telling
  • directe communicatie
  • tellingen ziet u terug in klanten portaal  met opbouwende grafiek gedurende het seizoen
  • prijs per plaatsing set bekers en per controle

 

Voor vragen over het beheersbaarhouden van uienvlieg en de bonenvlieg kunt u contact opnemen met onze teeltmanagers.

Ten Brinke b.v. wijst u erop dat u haar niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit geschreven adviezen, noch uit adviezen die vanuit onze medewerkers komen. Wij adviseren u alvorens u gewasbeschermingsmiddelen gaat toepassen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) te lezen en hierna te handelen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
00:59