Larve van de uienvlieg

Uien; zorgelijke situatie omtrent de uienvlieg.

Uienvlieg situatie begin juni.

De eerste vlucht van de uienvlieg is gepasseerd. Op dit moment  rond 1 juni zitten we in de Noordoostpolder tussen de eerste en tweede vlucht in. Afgelopen week werden daarom ook minder vliegen waargenomen. Ook de temperatuursom  "Graaddagen uienvlieg"  geeft aan dat de tweede vlucht eraan komt. Komenden weken is de verwachting dat de aantallen weer gaan toenemen. Normaal gesproken is aantal vliegen in de tweede vlucht flink groter. De kans op schade zou dan over ongeveer 10 dagen weer kunnen toenemen.. 

 

Op dit moment is de schade erg wisselend. Aan de westkant van de Noordoostpolder is op enkele percelen flinke schade, vooral in de relatief vroeg gezaaide percelen. Ook ondanks goed toegepaste Belem of Nemquard. Dit maakt de situatie zeer zorgelijk. Over het algemeen wordt in alle percelen wel wat wegval waargenomen. De druk verschuift ook dit jaar weer verder naar het oosten/midden van de Noordoostpolder. Afgelopen weken zijn er ook veel parasitaire aaltjes gespoten onder gunstige omstandigheden, vochtige grond en gunstige temperaturen. Op basis van onderzoek van voorgaande jaren mag je hier wel enige werking van verwachten.  3 jaar onderzoek met een hogere dosis alen heeft wel werking aangetoond maar de resutlaten waren niet voldoende onder een extreem hoge druk van de uienvlieg.  Op dit moment zijn wij aan het kijken of een combinatie van mogelijkheden tot een beter resultaat kan leiden. 

 

Wat kunnen wij komende weken verwachten.

De verwachting is dat het aantal vliegen komende 2 weken zal toenemen. De  uienplantjes zijn gemiddeld wat achter in groei  tov van vorig jaar. Dit betekend dat ze kleiner en kwetsbaarder zijn dan vorig jaar en dat de schade daardoor groter kan zijn.  Het is erg lastig te zeggen wat de beste aanpak is. Tot nu toe zijn er helaas geen oplossingen die tot een tevreden resultaat leiden. 

 

Wat te doen.

Het is afhankelijk van de ligging van het perceel, de druk van de uienvlieg en het groeistadium van de uien welke mogelijkheden het beste zijn om de aantasting van de uienvlieg te beperken. Het is bij een hoge druk dan ook bijna onmogelijk gebleken om de schade van de larve van de uienvlieg te beperken. In overleg met uw teeltmanager  kunt u bespreken wat de beste mogelijkheden zijn.

 

Oplossing voor de toekomst?

Onze mening is dat de oplossing voor een groot deel moet komen uit een zaadcoating waarvan een de toelating nog een aantal jaren zal duren. Als een zaadcoating de schade kan beperken hebben aanvullende maatregelen als parasitaire aaltjes naar verwachting ook meer resulstaat. Deze oplossing  past uitstekend binnen Intergrated Crop Mangement  (ICM) wat een doelstelling is van de overheid voor de moderne landbouw en ook  aansluit op onze visie. Hiermee kan de sector een belangrijke stap maken. Het wordt nu tijd om dit bespreekbaar te maken. De huidige situatie is realistisch gezien niet meer houdbaar. Komende weken zullen wij ons best doen om een breder draagvlak te krijgen voor oplossing voor dit "groeiende" probleem.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw teeltmanger of met ons kantoor.

Ten Brinke b.v. wijst u erop dat u haar niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit geschreven adviezen, noch uit adviezen die vanuit onze medewerkers komen. Wij adviseren u alvorens u gewasbeschermingsmiddelen gaat toepassen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) te lezen en hierna te handelen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
03:35