Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website www.tenbrinkebv.nl en iedere webpagina daarop. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

De door Ten Brinke bv en werkmaatschappijen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of beëindigd.

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ten Brinke kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Ten Brinke en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en dedaarop/daardoor verstrekte informatie. Ten Brinke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Ten Brinke worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Ten Brinke.

 

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.Ten Brinke behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Ten Brinke de toegang tot de webpagina monitoren. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.De afnemer is verplicht aanwijzingen van Ten Brinke omtrent het gebruik van de informatie op tevolgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen vrijheid tot overname; alle auteursrechten worden voorbehouden.

 

Het Nederlands recht is van toepassing.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
09:37