Vaak geldt voorkomen is beter dan genezen!

Toepassing gewasbescherming

Onze visie is dat de bodem de basis is voor een gezonde teelt. Hierdoor kan er een hoger rendement behaald worden uit de gewasbeschermingsmiddelen met als voordeel lagere kosten, een gezond gewas en een kwalitatief beter product. Door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodem verbeterende maatregelen te stimuleren, wordt de bodem in balans gehouden. 

 

Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen worden hoge eisen gesteld. Het zijn kostbare middelen die op de juiste wijze moeten worden toegepast om ziekten of plagen te beheersen of te bestrijden. Daarnaast zijn het middelen met een specifieke werking, die met een goede spuittechniek (druppel grootte, waterhoeveelheid) op de juiste plek in het gewas moeten komen om goed te werken. Hierbij spelen de weersomstandigheden een grote rol.

Voor de bemesting van gewassen geldt dat deze juist moet zijn om de weerbaarheid van de plant te optimaliseren. Voor de bemesting van de gewassen wordt een bemestingsplan opgesteld voor een optimale voedingsbalans. Loopt een ziekte of plaag door omstandigheden toch uit de hand dan worden er andere middelen ingezet met een ander werkingsspectrum.

De gewasbeschermingsmiddelen worden niet zomaar toegepast. De toepassing gaat volgens een van te voren opgesteld plan om ziekten en plagen preventief aan te pakken waar mogelijk.

 

Vaak geldt voorkomen is beter dan genezen!

Dit betekent dat factoren zoals een vruchtbare gezonde bodem van wezenlijk belang zijn voor de teelt. Bij Ten Brinke b.v. wordt geadviseerd op basis van geïntegreerde landbouw. Zo worden er voorzorgsmaatregelen getroffen zoals de juiste rassenkeuze, bemesting en voorvrucht. (Biologische) gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en worden ondersteund door monitoring van ziekten en plagen, onderzoek en beschikbare (hightech) data. Met de inzet van precisielandbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier. Ten Brinke b.v. gaat de komende jaren de uitdaging aan om met een mix van biologische en chemische gewasbescherming te komen tot een lagere mileubelasting zonder dat dit ten koste gaat van opbrengst en kwaliteit. 

 

 

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
01:41