Streven naar een maximaal rendement

Bloembollen

De teelt van bloembollen is kostbaar en risicovol. Teeltbegeleiding in bloembollen bestaat niet alleen meer uit advisering t.a.v. gewasbescherming. Het is steeds meer een samenspel van bodemvruchtbaarheid, bemesting en tot slot gewasbescherming en het te telen gewas. Teeltmanagers van Ten Brinke b.v. streven samen met de bloembollenteler naar een maximaal rendement uit een gezond gewas,  wat alleen mogelijk is wanneer dit groeit op een bodem die voldoende vruchtbare eigenschappen bevat, samen met de juiste bemesting. Als deze factoren optimaal zijn, kunnen wij ook een goed resultaat van de gewasbescherming verwachten en tot hoge opbrengsten komen met een goede kwaliteit. Een goed bemestingsplan is dan ook van wezenlijk belang om het maximale rendement uit een teelt als lelies of tulpen te halen. Dit betekent de juiste vruchtopvolging in het bouwplan. Dit kan alleen continuïteit bieden in combinatie met de juiste groenbemesters en voldoende aanvoer van goede organische mest of compost. Tijdens de teelt kan Ten Brinke b.v. in eigen laboratorium grondanalyses verrichten op basis van de opneembaarheid van de elementen. 

 

Teeltbegeleiders van Ten Brinke b.v. kunnen u het volgende bieden:

  • soortkeuze; passend bij het perceel; bodemeigenschappen.
  • bemestingsplan; waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van organische mest.
  • gewasbeschermingsplan; de juiste middelen in het juiste groeistadium.
  • begeleiding van de teelt tijdens het groeiseizoen.


De bemestingssituatie is naar wens, van u als klant, gedurende het seizoen te volgen via grondanalyses. Deze wordt bijgestuurd via bemesting op basis van grondonderzoek. Samen met beregening en gewasbescherming komen wij op deze manier tot een meer succesvolle teelt.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
19:10