Naar inhoud

Akkerbouw

Teeltbegeleiding bestaat niet alleen meer uit advisering van gewasbescherming. Het is meer en meer een samenspel van bodemvruchtbaarheid, bemesting, gewasbescherming en het te telen gewas. Teeltbegeleiders van Ten Brinke b.v. gaan voor een gezond gewas. Dat is alleen mogelijk  wanneer dit groeit op een bodem die voldoende vruchtbare eigenschappen bevat, samen met de juiste bemesting. Als deze factoren optimaal afgestemd zijn, kunnen wij ook een goed resultaat van de gewasbescherming verwachten en tot hoge

opbrengsten met een goede kwaliteit komen.

Een goed bemestingsplan is dan ook van wezenlijk belang, samen met een vruchtopvolging, die klopt binnen het bouwplan. Dit kan alleen continuïteit bieden in combinatie met de juiste groenbemesters en voldoende aanvoer van goede organische mest of compost. Tijdens de teelt kan Ten Brinke b.v. in eigen onderzoeksruimte grondanalyses verrichten op basis van de opneembaarheid van de elementen.

 

Teeltbegeleiders van Ten Brinke b.v. kunnen u het volgende bieden:

  • begeleiding bij de vruchtopvolging; bouwplan.
  • rassenkeuze; passend bij bodemkwaliteit.
  • bemestingsplan; waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van organische mest- gewasbeschermingsplan; de juiste middelen  in het juiste groeistadium.
  • begeleiding van de teelt tijdens het groeiseizoen.

 

Ten Brinke b.v. staat voor de gehele teeltbegeleiding; naast gewasbescherming ook bemesting!

 

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.