Monitoren van ziekten en plagen

Monitoring ziekten en plagen

Monitoring ziekten en plagen

De term monitoring (waarnemen) is voor vele in de sector een redelijk nieuwe term. Toch doen we dit allemaal onbewust als we door de gewassen lopen en bekijken. Ten Brinke bv monitort al meer dan 20 jaar de wortelvlieg en sinds een paar jaar ook de uienvlieg. Daarnaast zijn wij al jaren op gevoel bezig om ziekten en plagen te bestrijden. Nu wij steeds bewuster om gaan met gewasbeschermingsmiddelen is een betere onderbouwing nodig voor ons gevoel om wel of geen bespuiting uit te voeren of nog beter kan dit in de toekomst ook nog eens de keuze bepalen of wij een biologisch of chemisch middel adviseren.  Door middel van monitoring in verschillende teelten krijgen we een steeds beter inzicht in de ontwikkeling van de ziekte of plaag. Met deze kennis kunnen we beter bepalen wat het meest geschikte moment is om de plaag biologisch of chemisch te bestrijden. Hierbij ligt de focus op het beheersbaar houden van de plaag door vroegtijdige signalering.

 

Het succes van monitoren

  • Wortelvlieg monitoring; de monitoring van de wortelvlieg wordt al jaren op dezelfde succesvolle wijze uitgevoerd. Door op het juiste moment in te grijpen is de druk van de wortelvlieg de laatste jaren op veel plekken langzaam gedaald. Met een juiste toepassing is de wortelvlieg met 1 of 2 bespuitingen Coragen per jaar vaak goed in de hand te houden.
  • Uienvlieg monitoring; de monitoring van uienvlieg doen wij sinds enkele jaren. Bij constatering van een groeiende populatie adviseren wij in te grijpen met insecticiden om de uienvlietg beheersbaar te houden.  In 2021 zijn wij gestart met biologische bestrijding  waarbij gebruik gemaakt wordt van parasiterende aaltjes.
  • Luis montoring;  de montoring van luis in pootaardappelen en bloembollen voor een betere beheersing van non-persistente en persistente virussen.
  • Trips monitoring; de monitoring van trips in uien ligt nog in onderzoek, voorspelling is lastig omdat de aantasting binnen het perceel sterk kan verschillen.

 

Waarom is monitoring juist nu belangrijk?

Het monitoren van ziektes en plagen wordt steeds belangrijker:

- ziekten en  plagen worden steeds hardnekkiger  en zijn moeilijker te bestrijden

- de chemische bestrijding wordt steeds lastiger door restricties op middelen en het krimpende middelenpakket

- telers gaan steeds meer bewuster om met het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

 

 

Ook weerstations helpen ons voor een betere voorspelling ziekten en plagen.

Ten Brinke b.v maakt ook gebruik van een aantal weeerstation welke naast  de neerlag (regenmeter) ook een betere voorspelbaarheid van ziekten en plagen geven. Op dit moment wordt gewerkt met:

  • de FieldMate van Smartfarm., met deze weerpaal kunnen we onder andere de temparatuur e de relatieve luchtvochtighheid tussen twee punten in het gewas meten waaruit de bladnatperiode berekend wordt. Dit voorspelt het risico op schimmelziekten en geeft daarbij inzicht  wanneer het optimaal is  om een gewasbespuiting uit te voeren.  De meest betrouwbare resultaten krijgt u door de weerpaal in uw eigen perceel neer te zetten. Daarnaast geeft de weerpaal ook aan wat het beste moment van toepassing is voor een middel.
  • de GeoBas van Agrometius. Dit weerstation is vooral geschikt om informatie te verzamelen over vochtgehaltes in de bodem om hiermee het juiste moment van beregenen te bepalen. Daarnaast geeft het ook gegevens weer als luchtvochtigheid, bodem- en luchttemperatuur.

Ten Brinke bv investeert komende jaren in kennis omdat toepassing  van zowel biologische als chemische gewasbescherming steeds nauwkeuriger komt.  Dit past uitstekend in de geintegreerde landbouw van de toekomst waar biologische middelen worden toegepast wanneer het kan en chemische middelen wanneer het moet. 

  

Wilt u meer weten over het monitoren van ziekten en plagen, bel gerust en/of vraag informatie aan.

Geïntegreerde gewasbescherming

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
20:56