Naar inhoud

Blad Meststoffen

 

Ten Brinke b.v. kiest afhankelijk van de omstandigheden van de plant precies de juiste meststof voor u. Ook in bladbemesting met basiselementen hebben wij de laatste jaren veel ervaring opgedaan.Stikstof blad-meststoffen:

 

 

- Flex Fertilizer FN 18 + Mg en Mn  blad-meststoffen:

Samenstelling: 18% amide-stikstikstof mangaan en magnesium

Flex FN 18 bevat naast amide-stikstof ook de sporenelementen mangaan en magnesium. Flex FN 18 moet verspoten worden in combinatie met Intake ph regulator om de spuitoplossing  voor de opname in de plant te verbeteren. Voor een optimale opname is een pH van de spuitoplossing nodig van 5-5,5. Flex FN 18 is uitermate geschikt voor de toepassing in aardappelen omdat Flex FN18 vooral wortelgericht werkt. Hierdoor is het mogelijk aardappelen door stress perioden van droogte heen te helpen.

 

- Efficiënt N 28 is een in Italië ontwikkelde stikstofmeststof met het doel om de stikstofefficiëntie te verhogen.

Samenstelling: 28% Stikstof bestaande uit:6% Ureum N en 22% Ureum

Proeven in verschillende gewassen tonen een efficiënter gebruik van stikstof in de vorm van Efficie-N-t 28. Vergeleken met kalkamonsalpeter als overbemesting in tarwe tonen zelf een 7 maal hogere efficiëntie. Overbemesting met 35 kg stikstof uit kalkamonsalpeter werden vergeleken met een afrijpingziekte bespuiting met 7 kg zuivere stikstof uit Efficie-N-t 28 waarbij geen verschillen in opbrengsten konden worden waargenomen. Dit betekent een besparing van 28 kg zuivere N uit kalkamonsalpeter, wat overeenkomt met een ruime 100 kg KAS.  

 

 

 

 

Overige blad-meststoffen:

Om tijdelijke tekorten in de plant op te heffen, worden vooral blad-meststoffen gebruikt. Het gaat in de meeste gevallen om sporenelementen, waarvan slechts kleine hoeveelheden per hectare nodig zijn. De formulering van deze meststoffen is echter belangrijk: bij tekorten moeten elementen als magnesium en mangaan snel opneembaar zijn. Snel werkende meststoffen worden relatief ook snel opgenomen, maar werken kort. Herhaling is vaak meerdere malen nodig. Andere blad-meststof-formuleringen (zoals bijvoorbeeld sulfaten) worden traag opgenomen, maar hechten zich doorgaans goed aan het blad. Deze blad-meststoffen worden slechts één of twee keer gespoten met een langere interval. De keuze van de blad-meststoffen hangt dus vooral af van de situatie op dat moment.

 

Blad meststoffen die Ten Brinke b.v. in haar pakket heeft zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.