Certificeringen van Ten Brinke b.v.

CDG - certificering

Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het CDG certificatieschema én opgenomen staan in het register van de Stichting CDG.

De Stichting CDG is in opdracht van de overheid opgericht en draagt zorg voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde certificering voor de distributeurs in gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt onder andere in dat de Stichting zal toezien op de naleving van de bij de algemeen verbindendverklaring gestelde voorschriften en het toezicht op de wijze waarop certificerende instellingen hun controlewerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast heeft de Stichting het beheer over het CDG certificatieschema en het Register met bedrijven die conform de algemeen verbindendverklaring werken.De Stichting is door de Raad van Accreditatie geaccepteerd als schemabeheerder, hiermee worden ook alle werkzaamheden van de Stichting op regelmatige basis getoetst.

 

SKAL - certificiering

Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De Europese overheid bepaalt de regels, de ruim 4000 gecertificeerde bio-ondernemers leven deze na en wij controleren hierop. Zo kan de consument er van op aan dat een biologisch product ook écht biologisch is. We houden toezicht op de hele biologische keten, in opdracht van het Ministerie van EZ.

Met de afgifte van dit keurmerk maken we de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Zo draagt Skal bij aan de aantoonbare betrouwbaarheid van de biologische sector.

Downloads

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
03:22