Organische mest is de basis.

Organische meststoffen

Wij bieden u als toeleverancier samen met uw loonwerker een passende bemesting aan. Wij kunnen voor u het meest duurzame bemestingsplan uitrekenen door:

1.    Rekening te houden met de best renderende meststoffen.

2.    Optimaal gebruik te maken van organische mest  (compost, drijfmest, champost etc.).

3.    Een gezondere bodem te bewerkstelligen met als resultaat een beter rendement van gewasbeschermingsmiddelen.

4.    De continuïteit van uw bedrijf in de toekomst te verbeteren.

  

● Protamylasse kali   

Kali bemesting in de herfst kan met Kali 60 of met Protamylasse kali. Protamylasse kali is een dik vloeibaar restproduct van de aardappelzetmeel bereiding en bestaat uit oplosbare resteiwitten (peptiden en vrije aminozuren), zouten en mineralen. Het product is verhit tot een temperatuur van 105°C waarmee eventuele fytosanitaire risico's zijn uitgesloten. Protamylasse kali is doorgaans financieel aantrekkelijker dan Kali 60, omdat het fosfaat en stikstof bevat die u er kosteloos bij krijgt. De fosfaat en stikstof tellen (deels) mee voor de wetgeving.

Protamylasse kali (uitgereden over het land) Protamylasse kali bestaat uit:

•  30 kg N /ton            (telt voor 50 % mee)

•  15 kg P2O5 /ton    (telt voor 100 % mee)

•  90 kg K2O /ton

 

Wij kunnen u de Protamylasse kali aanbieden, uitgereden over het land door geheel Flevoland, Friesland en Drenthe. Heeft u interesse bel dan met ons kantoor of met onze vertegenwoordigers.

 

● Groen compost (keurmerk)

Ten Brinke b.v. kan naar wens compost leveren van verschillende kwaliteiten. Dit betekent kwalitatief goede compost welke meer of minder gerijpt is. Het betreft compost welke uitsluitend gemaakt is van groenafval en geleverd wordt met keurmerk "Keurcompost" of zonder keurmerk als landbouwcompost.

 

Keurcompost of landbouwcompost wordt met analyse geleverd:

- Stikstof telt 10 % mee;

- Fosfaat telt 50 % mee.

- Uitsluitend kwaliteit compost

- Analyse aanwezig

 

● Champost

Voor Champost mestcode 110 gelden de volgende fortaire waarden:

Stikstof 7,0 kg/ton (werkingscoefficient 25%)

Fosfaat 3,9  kg/ton  (telt vo0r 100% mee)

 

Voor de Champost mestcode 117 (gescheiden deel - toplaag) gelden de volgende waarden:

Stikstof 7,1 kg/ton  (werkingscoefficient 25%)

Fosfaat 4,1 kg/ton  (telt voor 100% mee)  

Per kg fosfaat geeft deze meststof meer kg organische stof.

 

● Zaagselmest (beperkt leverbaar)

Deze meststof bestaat uit zaagsel met varkensmest. 

Relatief zijn de gehaltes laag en het organische stof gehalte hoog.

Stikstof 3,7 kg/ton (werkinscoefficient 55%)

Fosfaat 1,9 kg/ton (telt voor 100% mee)

Kali 2 kg/ton

 

● Drijfmest

 -    Varkensdrijfmest

 -    Rundveedrijfmest

Aan de hand van uw wettelijke ruimte zoeken wij er mest bij met de juiste gehalten uit een silo zodat u maximaal profiteert.

U weet van te voren welke gehaltes er ongeveer in de te leveren mest zitten.

 

● Bokashi

Wij bieden u de mogelijkheid zelf voor gefermenteerde compost te maken met uw eigen organisch materiaal of afval. Met minimaal verlies van koolstof en optimale voeding voor de bodem. Het proces is zuurstofloos, afgedekt onder plastic en stinkt absoluut niet. Voordeel van dit systeem is dat u uw eigen organische afval kunt composteren zonder verlies aan nutriënten op het eigen bedrijf. Het eindproduct is dermate makkelijk verteerbaar dat het bodemleven gestimuleerd wordt. Tevens vindt er nauwelijks koolstofdioxide uitstoot plaats en ziektekiemen worden gedood.  Dit in tegenstelling tot normale compostering. 

Wilt u hier meer over weten vraag dan hieronder naar meer informatie.

 

● Kalkmeststoffen

Kalkmeststoffen voor zure gronden, verbetering van de structuur en een betere benutting van de voedingselementen in de bodem. Wij leveren het hele pakket kalkmeststoffen waaronder:

 

Limkal:

Licht vochtige poreuze kalkmergel, stuift niet.

Strooien met een schotel- of schijvenstrooier.

Bevat 500 ZBW per ton en waardevolle sporenelementen zoals borium, magnesium, mangaan en ijzer.

100 % reactiviteit.

 

Ankal:

Licht vochtige kalk, stuift niet.

Strooien met een schotel- of schijvenstrooier.

Bevat 500 zuurbindende waarde (ZBW) per ton en waardevolle sporenelementen zoals borium, magnesium, mangaan en ijzer.

100% reactiviteit.

 

Dolokal:

Super fijne droge kalkmergel met extra magnesium.

Leverbaar met MgO-gehaltes van 5 %, 10 % en 19 %.

ZBW varieert met MgO-gehalte van 500 tot 570.

Bevat waardevolle sporenelementen zoals borium, mangaan en ijzer.

Hoge reactiviteit.

Wij willen duurzaamheid stimuleren.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
09:28