Meer ruimte voor organische mest.

Start meststoffen

Waarom een startfosfaat?

Voor een snelle begin groei.

Fosfaat is nodig voor de begin ontwikkeling, wortelvorming en energie huishouding van een plant. Vooral in de eerste fase is fosfaat belangrijk voor een snelle wortelvorming en een betere opname capaciteit van voedingsstoffen door de wortels, tot slot voorkomt stress het (tekort aan voeding) in de plant. In het voorjaar wanneer de beschikbare plantopneembare fosfaat laag is profiteren de jonge plantjes direct van de goed opneembare startfosfaat. Dit geeft een regelmatig plantbeeld en een snellere begin groei waardoor de weerbaarheid van de jonge plantjes groter wordt.

 

Voor extra ruimte aan organische mest.

Door zeer goede opneembare fosfaat vlak bij het plantje te leggen wordt de beschikbaarheid voor het plantje hoog. Hierdoor kan met weinig fosfaat meststof veel bereikt worden. Dit geeft veel ruimte binnen de mestwetgeving om de fosfaat toestand in de bodem op peil te houden. Dit geeft weer een kans om de ruimte die onstaat te benutten met orgnanische mest om de bodem te verbeteren en het bodemleven te voeden. Kortom duurzaam bemesten!

Voor derogatie bedrijven (o.a. veel veehouderijbedrijven) zijn alleen de natuurlijk gewonnen fosfaten toegstaan. Deze herwonnen fosfaat is over het algemeen niet goed opneembaar voor de plant en moet door het bodemleven worden gemineraliseerd tot goed opneembare fosfaat. Crystal Green is hierop een uitzondering, deze fosfaat is biologisch behandeld en daardoor wel opneembaar voor de plant.

 

Wat levert mij extra fosfaatruimte op?

Afhankelijk van de bodem en hoeveel fosfaat er voor de plant beschikbaar is, kunt u vaak met 10-15 kg/ha direct opneembare(ortho)fosfaat per ha toe, mits toegepast in de rij bij aardappelen, uien, witlof etc. Later in het seizoen neemt de plant nog een deel op van de fosfaat die beschikbaar komt uit de bodem door mineralisatie. Aan bemestingsruimte houdt u hierdoor meer fosfaatruimte over. De ruimte die over is vult u weer aan met organisch matereriaal, vaste mest, champost of compost. Op deze manier vult u de meer opgenomen fosfaat weer aan en u verbeterd tegelijk de bodem met organisch materiaal zodat de bodem in de toekomst meer weerbaar wordt en u een actiever bodemleven creëert.

 

Meerwaarde voor uw bedrijf?

Startfosfaat is efficient, met minder fosfaat uit kunstmest krijgt u een gelijke of een betere aanvangsgroei van uw gewas.

Gebruik de ruimte aan fosfaat voor aankoop van organisch materiaal. Let hierbij op dat u per kg fosfaat in het organisch materiaal zoveel mogelijk organische stof krijgt.

  • Varkensdrijfmest levert per kg fosfaat 7 kg effectieve organische stof.
  • Champost levert per kg fosfaat 24 kg effectieve organische stof. 
  • Groencompost levert per kg 73 kg organische stof (let op: fosfaat telt voor 50% mee bij groencompost)

 

De verschillen tussen startfosfaten?

De ene startfosfaat is de andere niet. Vaak worden ze vergeleken op prijs, maar dit is niet terecht.

APP (ammoniumpolyfosfaat) is een relatief goedkope fosfaatmeststof en redelijk goed opneembaar. De tijd die APP opneembaar blijft in de bodem is echter beperkt. Vrije calcium zal ammoniumfosfaat snel binden tot calciumfosfaat (Triplesuperfosfaat) en daardoor wordt de fosfaat niet opneembaar voor de plant.

Triplesuperfosfaat is goed voor het aanvullen van de bodemvoorraad, maar is niet opneembaar. Bodemleven zal triplesuperfosfaat (calciumfosfaat) weer om moeten zetten naar ammoniumfosfaat of orthofosfaat om de fosfaat opneembaar te maken.

 

Waar op letten?

  • Gebruik een startfosfaat welke goed opneembare orthofosfaat bevat. Laat u niet van de wijs brengen door goedkope fosfaat meststoffen die niet of minder goed opneembaar zijn.
  • Gebruik op gronden met een hoge pH geen calcium gebonden startfosfaat. Beter is dan kleigebonden orthofosfaat toe te passen.
  • Start fosfaten zijn vloeibaar en in granulaat beschikbaar. Vloeibare startfosfaten mogen een niet te hoge EC bevatten (concentratie aan zouten). Deze zijn schadelijk voor het zaad.

 

Goede startfosfaten zijn:

HumoStart granulaat

N 11 P 50  + zink en humuszuren

Dosering: 15-20 kg/ha in de plantvoor

 

P-Focus vloeibaar

N 10 P 18 K 4  + zwavel en mangaan

Soortelijk gewicht:1 ltr = 1,28 kg

Dosering: 30-50 ltr/ha in de plantvoor

 

Crystal Green startfosfaat voor derogatie bedrijven (granulaat) 

5% stikstof (N)

28% fosfaat (P2O5)

10% magnesium

Dosering: 20-25 kg/ha toegepast in de rij bij het zaad.

 

Verbeter de bodem met start meststoffen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
09:37