Naar inhoud

Speciale Meststoffen

  • Humostart:  is een innovatieve meststof in de vorm van een micro-granulaat, met zeer snel opneembare stikstof en fosfaat. De speciale kort verzurende formulering waarbij ook in een basisch milieu zowel de stikstof als de fosfaat snel vrijkomt, geeft een duidelijk starteffect op het gewas. Humostart wordt dicht bij het zaad geplaatst zonder dat dit een negatief effect heeft op de kieming of opkomst van het gewas. Humostart stimuleert vooral de begingroei, terwijl de aanwezige humuszuren een positief effect hebben op de doorgroei. De combinatie met zink geeft vooral op gewassen, welke een hoge fosfaat  behoefte hebben, een positief effect. Bij hoge fosfaatgehalten wordt gewoonlijk de opname van zink vaak geremd.

 

  • Powerstart food:  deze meststof wordt toegepast op het zaad tijdens het zaaien en is ontwikkeld voor consumptiegewassen (bijv. uien, wortelen, witlof etc.). Toepassing vindt plaats door middel van speciale apparatuur direct in de zaai-voor. Power start food bevat de elementen  fosfaat, kali, magnesium en zink. Deze elementen en de unieke samenstelling geeft Powerstart food een snellere beginontwikkeling. Dit geeft een opbrengstverhogend effect zonder dat er extra stikstof nodig is. Daarnaast is de sortering in uien regelmatiger. Dit is de conclusie na jaren van onderzoek. 

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.