Informatie bijeenkomsten

In de wintermaanden organiseert Ten Brinke b.v. voor alle klanten en relaties bijeenkomsten: voor loonwerkers, akkerbouwers, bloembollentelers en hoveniers (groenvoorziening). Deze bijeenkomsten worden op telersniveau gegeven bij Ten Brinke b.v. in de presentatieruimte. De bijeenkomsten bevatten veel praktische informatie over nieuwe ontwikkelingen, lopend onderzoek en bemesting van de gewassen. De bijeenkomsten zijn licentiewaardig, zodat iedereen die een spuitlicentie heeft, deze bijeenkomsten kan gebruiken om de licentie opnieuw te verlengen. Een extra service van Ten Brinke b.v.

 

Voor de veehouderijsector geeft Ten Brinke b.v. begeleiding bij de keuze van zaaizaad voor grasland en voedergewassen, zoals bijvoorbeeld maïs en voederbieten. Ten Brinke b.v. adviseert en levert zaaizaad voor de gehele plant silage (GPS), bijvoorbeeld erwten, gemengd gezaaid met gras of graan. Grasland wordt meestal ingezaaid met graszaadmengsels (eventueel met klaver) die voor verschillende doeleinden en grondsoorten geschikt zijn. Bovendien geeft Ten Brinke b.v. advies voor onkruidbestrijding in voedergewassen en grasland.

 

Wij vertrouwen erop u een interessant programma te bieden dat u handvatten biedt voor het nieuwe groeiseizoen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
17:40