Naar inhoud

Informatie bijeenkomsten

In de wintermaanden organiseert Ten Brinke b.v. voor alle klanten en relaties meerdere bijeenkomsten: voor loonwerkersakkerbouwers, bloembollentelers en hoveniers (groenvoorziening). Deze bijeenkomsten worden op telers-niveau gegeven bij Ten Brinke b.v. in de presentatieruimte. De bijeenkomsten bevatten veel praktische informatie over nieuwe ontwikkelingen, lopend onderzoek en bemesting van de gewassen. De bijeenkomsten zijn tevens licentie-waardig, zodat iedereen die een spuitlicentie heeft, deze bijeenkomsten kan gebruiken om de licentie opnieuw te verlengen. Een extra service van Ten Brinke b.v.

 

Voor de veehouderijsector geeft Ten Brinke b.v. begeleiding bij de keuze van zaaizaad voor grasland en voedergewassen, zoals bijvoorbeeld maïs en voederbieten. Ook adviseert en levert Ten Brinke b.v. zaaizaad voor gehele plant silage (GPS), bijvoorbeeld erwten, gemengd gezaaid met gras of graan. Grasland wordt meestal ingezaaid met graszaadmengsels (eventueel met klaver) die voor verschillende doeleinden en grondsoorten geschikt zijn. Bovendien geeft Ten Brinke b.v. advies voor onkruidbestrijding in voedergewassen en grasland.

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.