Naar inhoud

Graszaden

Voor de levering van graszaden kunt u bij Ten Brinke b.v. terecht. Ten Brinke b.v. levert mengsels van graszaden welke ieder voor een bepaald doel zijn samengesteld. Gras wordt namelijk voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals:

 

Recreatieve doeleinden:

  • gazons
  • golfbanen
  • sportvelden (voetbal, hockey, tennis etc.)

 

Productieve doeleinden:

  • weidemengsels voor koeien, paarden en schapen

 

Infrastructurele doeleinden:

  • mengsels voor bermen, talud van dijken en sloten etc.
  • natuurmengsels (incl. bloemenmengsels)

 

Vermeerderings doeleinden:

  • zaadproductie

 

 

Voor iedere toepassing zijn weer verschillende mengsels samengesteld aangepast op bodemomstandigheden, bemestingstoestand van de bodem en wintervastheid. Binnen deze mengsels wordt uitgebreid gekeken naar het concurrentievermogen van de verschillende soorten gras en de rassen zodat een mengsel in de loop der jaren zo lang mogelijk in dezelfde verhouding blijft bestaan. Hierdoor kan bij goed gebruik een lange levensduur van een grasmat behouden blijven. Dit geldt zowel voor een voetbalveld waarbij betreding een belangrijke rol speelt als bij een weidemengsel wat maximaal een goede kilogram opbrengst aan drogestof moet geven met een goede voedingswaarde zodat bijv. melkkoeien maximaal kunnen produceren.

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.