Voor meer efficiënt eiwit in uw ruwvoer.

TerraNature gras

De uitdaging voor de moderne veehouder is om binnen de krappe bemestingsnormen zoveel mogelijk ruwvoer te telen van een uitstekende kwaliteit. Een goed bemestingsplan is hiervoor de basis. Het is daarom belangrijk de meststoffen in de juiste efficiënte vorm te geven zodat de plant dit kan omzetten naar kwalitatief hoogwaardig eiwit. Samen met een bodem die voldoende in evenwicht is,  geeft dit hoogwaardig productief ruwvoer. 

  

Meer melk per kilogram stikstof

Stikstof is de basis voor eiwit. TerraNature meststoffen zijn opgebouwd uit amidestikstof die net als ammoniumstikstof actief kunnen worden opgenomen door het gras. Praktijkervaring maakt duidelijk dat juist percelen die worden bemest met TerraNature meststoffen meer kwalitatief hoogwaardig eiwit bevatten. Meer bestendig eiwit stimuleert de melkgiftende aanmaak van melkeiwit.

 

Nutriënten snel en efficiënt beschikbaar

TerraNature lost zeer snel op in de bodem. In veel gevallen is dauwvocht al voldoende om de korrel op te lossen. TerraNature bevat een humuszuren-coating. Door de bodem te voeden met humuszuren wisselt de bodem meer en beter nutriënten uit met de plant. Door de humuszuren schiet de fosfaat-, kali en magnesiumbenutting omhoog en wordt het bodemleven geactiveerd. De humuszuren stimuleren de kieming van zaden en verbeteren de jeugdgroei met een groter en vooral actiever wortel­gestel, dat in staat is beter nutriënten uit de bodem op te nemen. Dat levert op zijn beurt een productiever gewas.

 

Zwavel in één werkgang mee

Met TerraNature Gold + Zwavel heeft u de mogelijkheid om extra zwavel te geven gelijk met de stikstof bemesting. Gras heeft zwavel nodig om de omzetting van stikstof naar eiwit mogelijk mogelijk te maken.TerraNatureGold+S is dus bij uitstek geschikt voor percelen met een zwavel tekort.

 

Kali tegen droogtestress

Voor een goede opname van voedingsstoffen uit de bodem heeft grasvoldoende kali nodig. ls de bodem in onbalans dan is opname maar beperkt mogelijk en gaat dit ten koste vande kwaliteit van het gras. Kali maakt het gras minder gevoelig voor droogte. Steeds vaker zien wij dat er met kali wordt bijbemest bij de latere snedes op grasland. Terra Nature Gold+ K is bij uitstek geschikt om stikstof en kali gelijktîjdig te strooien. 

 

Advies grasland

De visie van TerraNature meststoffen is efficiënt om te gaan met uw bemestingsruimte en daarbij meer ruimte over te houden voor organische mest. Organische mest verbetert de kwaliteit van de de bodem en stimuleert het bodemleven en staat aan de basis van het bemestingsadvies. U gebruikt niet alleen minder meststoffen, deze zijn vriendelijker voor het bodemleven en spoelen minder snel uit na veel neerslag.

 

Voordelen van TerraNature meststoffen

  • Stikstof in TerraNature meststoffen spoelt nauwelijks uit en is onder droge, warme en natte omstandigheden actief opneembaar door de plant 
  • Stikstof uit TerraNature meststoffen is voor de plant makkelijk eenvoudig om te zetten naar hoogwaardig eiwit 
  • TerraNature Gold meststoffen zijn gecoat met humuszuren welke andere elementen los maken in de bodem waardoor ze beter opneembaar worden voor de plant 
  • TerraNature meststoffen zijn goed verstrooibaar en van hoogwaardige kwaliteit 

 

In de download staat een gebruiksadvies per snede.

 

Downloads

Gezonde voor de koe, beter voor het milieu.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
01:55