Naar inhoud

TerraNature Gras

De uitdaging voor de moderne veehouder is om binnen de krappe bemestingsnormen zoveel mogelijk ruwvoer te telen van uitstekende kwaliteit.Een goed bemestingsplan is hiervoor de basis.Het is daarom belangrijk de meststoffen in de juisteefficiëntevormte gevenzodatde plant dit kan omzetten naar kwalitatief hoogwaardig eiwit. Samen met een bodem welke voldoende in evenwicht is geeft dit hoogwaardig productief ruwvoer. 

 

 

Meer melk per kilogram stikstof

Stikstof is de basis voor eiwit. TerraNature meststoffen zijn opgebouwd uit amide-stikstof welke net als amonium stikstof actief kunnen worden opgenomen door het gras. Praktijkervaring maakt duidelijk dat juist percelen die worden bemest met TerraNature meststoffen meer kwalitatief hoogwaardig eiwit bevatten. Meer bestendig eiwit stimuleert de melkgiftende aanmaak van melkeiwit.

 

Nutriënten snel en efficiënt beschikbaar

TerraNature lost zeer snel op in de bodem. In veel gevallen is dauwvocht al voldoende om de korrel op te lossen. TerraNature bevat een humuszuren coating. Door de bodem te voeden met humuszuren via TerraNature wisselt de bodem meer en beter nutriënten uit met de plant. Door de humuszuren schiet de fosfaat-, kali en magnesiumbenutting omhoog en wordt het bodemleven geactiveerd. De humuszuren stimuleren de kieming van zaden en verbeteren de jeugdgroei met een groter en vooral actiever wortel­gestel die in staat is beter nutrienten uit de bodem op te nemen. Dat levert op zijn beurt een productiever gewas.

 

Zwavel in één werkgang mee

Met TerraNature Gold + Zwavel heeft u de mogelijkheid om extra zwavel te geven gelijk met de stikstof bemesting. Gras heeft zwavel nodig om de omzetting van stikstof naar eiwit mogelijk mogelijk te maken.TerraNatureGold+S isdus bij uitstekgeschiktvoor percelen met zwavel te kort.

 

Kali tegen droogtestress

Voor een goede opname van voedingsstoffen uit de bodem heeft grasvoldoende kali nodig.lsde bodemin onba1ansdanis opname maar beperkt mogelijk en gaat dit ten koste vande kwaliteit van het gras. Ook maakt kali het gras mindergevoelig voor droogte Steedsvaker zien wedater met kaliwordtbijbemest bijde latere snedes op grasland. Terra Nature Gold+ Kis bij uitstek geschikt om stikstof enkaliin gelijktîjdig te strooien. 

 

Advies grasland

De visie van TerraNature meststoffen is efficient om te gaan met uw bemestingsruimte en daarbij meer ruimte over te houden voor organische mest. Organische mest verbetert de kwaliteit van de de bodem en stimuleert het bodemleven en staat aan de basis van het bemestingsadvies. U gebruikt niet alleen minder meststoffen, deze zijn vriendelijker voor het bodemleven en spoelen minder snel uit na veel neerslag.

 

Voordelen van TerraNature meststoffen

  • Stikstof in TerraNature meststoffen spoelt nauwelijks uit en is onder droge, warme en natte omstandighedenactief opneembaar doorde plant 
  • Stikstof uit TerraNature meststoffen is voor de plant makkelijk eenvoudig om te zetten naar hoogwaardig eiwit 
  • TerraNature Gold meststoffen zijn gecoat met humuszuren welke andere elementen los maken in de bodem waardoor ze beter opneembaar worden voor de plant 
  • TerraNature meststoffen zijn goed verstrooibaar en van hoogwaardige kwaliteit 

 

In de download staat een gebruiksadvies per snede.

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.