Naar inhoud

TerraNature Potato

Aardappelen bemesten op maat

Voor de knolzetting bij aardappelen is het van groot belang dat de plant kan beschikken over de juiste voedingselementen in de juiste balans. Is er stress (te snelle verdamping, onvoldoende vocht of te weinig beschik­bare voedingselementen) dan zal de plant het knolaantal reguleren. Een juiste bemesting aan de hand van een bodemanalyse helpen u de juiste keuze te maken. Samen met TerraNature meststoffen houdt u de bodem in balans! 

 

Een uitgebalanceerde stikstof voeding

Een overmatige vroegtijdige stikstofbemesting kan leiden tot een verhoogde vegetatieve groei, wat ten koste gaat van de knolinitiatie. Stikstof in Terra Nature komt voor in de amidevorm. Deze stikstofvorm is neerwaarts gericht, dit stimuleert de beworteling en knolvorming en in mindere mate de bladvorming. De stikstof in TerraNature komt rustiger vrij over een langere periode vrij, hetgeen aansluit bij de stikstof­behoefte van de aardappelplant (zie grafiek). De korrelmeststof is onder droge én natte omstandigheden goed opneembaar.

 

Kali in balans met stikstof

Kali is een belangrijk element dat zorgt voor transport in de plant. Daarentegen gaat de kalibeschik­baarheid in de bodem de strijdt aan met o.a. magnesium en calcium. Geen goede balans in de bodem betekent minder goed of geen transport in de plant. Te kort aan kali gaat tenkoste van de interne kwaliteit (bewaarbaarheid, smaak) en opbrengst. Terra Nature bevat de juiste stikstof kali verhouding voor overbemesting in uw aardappelen en de kali is ook nog eens chloorarm.

 

Borium aan de basis

TerraNature + B biedt u de mogelijkheid om in het voorjaar na het planten de aardappelen te bemesten met stikstof en borium. Borium is met name belangrijk voor stimulering van de calciumopname. Hiermee wordt de celwandstevigheid en daarmee de bewaarkwaliteit bevorderd. 

 

Calcium voor balans in de bodem

TerraStructure is een goed opneembare calcium meststof voor de plant. Daarnaast is calcium op steeds meer percelen te weinig in goed opneembare vorm aanwezig. Calcium is soms nodig om de balans samen met kali en magnesium in de bodem te optimaliseren. Het resultaat is dat naast een beter opneembaarheid van kali ook magnesium en andere positief geladen micro-elementen als borium en ijzer beter opneembaar worden.

 

Advies aardappelen

De visie van TerraNature concept is meststoffen efficiënt in te zetten en daarbij bemestingsruimte over te houden voor organische mest. Organische mest verbetert de kwalteit van de bodem, stimuleert het bodemleven en staat aan de basis van het bemestingsadvies. Met TerraNature mest­stoffen kunt u eenvoudig bijsturen in uw teelt. U gebruikt niet alleen minder meststoffen, deze is ook nog eens vriendelijker voor het bodemleven en spoelt minder snel uit na veel neerslag. 

 

Voordelen van TerraNature meststoffen

 

  • Stikstof in TerraNature meststoffen spoelt nauwelijks uit en is onder droge, warme en natte omstandigheden actief opneembaar door de plant.
  • Terra Nature Gold meststoffen zijn gecoat met humuszuren welke andere elementen los maakt in de bodem en daardoor beter opneembaar zijn voor de plant.
  • TeraNature meststoffen zijn goed verstrooibaar en van hoogwaardige kwaliteit.

 

In de download staat een gebruiksadvies 

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.