Gewasbeschermings-monitor

Maatregelen

De gewasbeschermingsmonitor is de vervanger van het gewasbeschermingsplan, hierin wordt vooraf een planning gemaakt. In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden (overzicht aspecten: zie hieronder). Binnen twee maanden na de teelt moet de gewasbeschermingsmonitor worden afgerond. De telers houden bij welke fysische, biologische en mechanische maatregelen zij nemen. Zoals o.a. de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Hiernaast worden er gegevens vastgelegd zoals het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze,  uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

 

Monitor vormvrij

Het idee achter het opstellen van de gewasbeschermingsmonitor is dat de teler, op basis van de monitor,  zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter kan onderbouwen. Daarnaast helpt de gewasbeschermingsmonitor de toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren. De overheid heeft er bewust voor gekozen om de monitor vormvrij te houden. Hiermee wordt de telers ruimte geboden om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen. LTO verwacht geen problemen bij de uitvoering omdat de meest gebruikte systemen bij telers reeds zijn toegerust op de nieuwe werkwijze. De variatie, zeker over de verschillende sectoren heen, waarin de monitor verschijnt zal naar verwachting groot zijn. 

 

De adviseur

Omdat het van belang is dat de resultaten van het afgelopen teeltseizoen op een juiste wijze worden geëvalueerd, zouden telers deze evaluatie in overleg met hun handelaar c.q. adviseur uit moeten voeren. Om een effectief gesprek te kunnen voeren, zullen adviseurs op dit vlak worden bijgeschoold. Hiervoor is een apart Bewijs van Vakbekwaamheid (BvV) Adviseren in ontwikkeling, geldt voor elke adviseur van professionele gewasbeschermingsmiddelen. De meeste voorbereidingen zijn reeds getroffen. Hierbij is het wachten op de aanpassingen in de regelgeving.

 

Aspecten gewasbeschermingsmonitor:

 • teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan;
 • rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed
 • monitoring van schadelijke organismen in het gewas;
 • gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk
 • toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding;
 • keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico's voor mens en milieu (gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009);
 • emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken;resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 • overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen;
 • oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.

 

Artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009) schrijft voor dat professionele gebruikers minimaal de hieronder opgenomen punten registreren en ten minste drie jaar bewaren:

 • de naam van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel;
 • het tijdstip van de toepassing;
 • de dosis van de toepassing;
 • het gebied en het gewas waarop het gewasbeschermingsmiddel werd gebruikt.

 

Downloads

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
19:30