Naar inhoud
Bestel nu uw maiszaad online!

Meer info

Actueel

Precisielandbouw
|
16 apr 2018
Precisie landbouw; Vanuit de lucht haal je meer uit de grond?
Loonwerk bloembollen
|
16 apr 2018
Lelies; onkruidbestrijding op vochtige grond na het planten.
loonwerk veehouderij
|
12 apr 2018
Grasland; onkruidbestrijding voor kwalitatief beter ruwvoer.
graan
|
05 apr 2018
Wintertarwe; onkruidbestrijding in het voorjaar op zijn best.
Gezonde bodem
|
03 apr 2018
Tulpen; grondonderzoek opneembare stikstof nodig voor betere kwaliteit bloemen in de kas.
uien
|
03 apr 2018
Zaaiuien; onkruidbestrijding op vochtige bezakte grond na het zaaien.

Voor u geselecteerd

Mais; mais zaaien in juni nog een mogelijkheid.
Mais zaaien in juni is nog goed mogelijk met het extreem vroege ras Pyroxenia. Pyroxenia heeft een FAO van 130 en is daarmee…
Wortelen; plakvallen plaatsen voor waarnemen van wortelvlieg.
Het is belangrijk vroegtijdig plakvallen te plaatsen in de wortelen. Met plakvallen is het mogelijk wortelvliegen waar te…
Toelatingen; MCPA toelating wordt flink beperkt.
De toelating van MCPA wordt per 1 september 2015 ingeperkt. Vanaf deze datum vervallen o.a. de belangrijke toepassingen in…
Restrain ethyleen; pootaardappelen stand van het gewas.
Dit jaar zijn er veel pootaardappelen die een behandeling met Restrain ethyleen gehad hebben. Hieronder volgt een…
Plantuien 1e jaars; actualiteiten en schema ziektebestrijding 2015.
De eerste jaars plantuien ontwikkelen zich goed. Het is nu belangrijk de plantuitjes gezond te houden. Hiervoor heeft Ten…
Zaaiuien; situatie meeldauw en trips.
Op dit moment komen we op veel percelen meeldauw aantasting tegen. Daarnaast vinden we op enkele percelen trips. Lees…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.