Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

bemesting
|
21 jan 2020
Organische mest; tijdig bestellen Champost noodzakelijk voor vlotte levering.
algemeen
|
20 jan 2020
Algemeen; agenda informatieavonden 2020 (o.a. verlenging spuitlicentie).
Knolbehandeling
|
13 dec 2019
(Poot)aardappelen; knolbehandeling voor een betere kwaliteit en minder leesuren.
pootaardappel
|
03 dec 2019
Restrain Ethyleen; bewaar pootgoed warmer en zonder kiem.
gewasbescherming
|
02 dec 2019
Pioenen; onkruidbestrijding in het najaar, een stevige basis voor een schoon perceel in het voorjaar.
Loonwerk bloembollen
|
28 nov 2019
Tulpen; onkruidbestrijding uitvoeren wanneer de omstandigheden goed zijn.

Voor u geselecteerd

Algemeen; Bezem door de middelenkast Flevoland 2018-2019.
Einde van het teeltseizoen betekent vaak al weer het begin voor het nieuwe teeltseizoen. Het opruimen van de kast voor…
Tulpen; onkruidbestrijding 6 tot 8 weken na het planten in de winter.
De tulpen zijn allemaal onder redelijke omstandigheden in de grond gekomen. De grond is mooi bezakt en de vroeg geplante…
Biofumigatie; de basis voor een gezonde teelt in 2018.
De eerste biofumigatie percelen zijn deze week alweer ondergewerkt. Biofumigatie is het kneuzen en onderwerken van een…
(Poot)aardappelen; beregenen zinvol voor de knolzetting.
Voldoende vocht is belangrijk voor de vorming van knollen bij aardappelen. Als u de mogelijkheid hebt om te beregenen is dat…
Wortelen; actualiteiten en ziektebestrijding 2015.
Het wordt nu tijd om de ziektebestrijding in de wortelen uit te voeren. Zorg daarnaast voor sterk en stevig loof door een…
Zaaiuien; situatie meeldauw en trips.
Op dit moment komen we op veel percelen meeldauw aantasting tegen. Daarnaast vinden we op enkele percelen trips. Lees…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.