Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

witlof
|
18 sep 2018
Witlof; bladvuur en de bestrijding van de witlofmineervlieg en sclerotinia.
gras
|
18 sep 2018
Mais; blijvend grasland inzaaien na de mais kan nu.
Boerbewust
|
17 sep 2018
Wintertarwe; beschikbaarheid en Rassenlijst CSAR 2018.
gewasbescherming
|
31 aug 2018
Suikerbieten; uitbreiding van meeldauw en cercospora, tweede bespuiting noodzakelijk.
graan
|
30 aug 2018
Grasland; onkruidbestrijding grasland, schoon de winter in.
Bouwplan
|
14 aug 2018
Witlof; aanpak bladvuur, sclerotinia en wortelluis.

Voor u geselecteerd

Algemeen; Bemestingscursus voor optimaal bemesten.
Bemesting maakt een belangrijk deel uit van de planten groei. Een gezonde bodem krijgt u niet zonder dat u de…
Wortelen; aandacht voor bemesting om kwaliteit wortelen te verbeteren.
Tijdens het peen platform afgelopen vrijdagmiddag in Kraggenburg hebben we aandacht besteed aan "Bemesting op maat!". In het…
Uitnodiging; openmiddag Peen platform in Kraggenburg.
Een nieuw initiatief voor de peen - telers. Dit initiatief voor kennisontwikkeling is in het leven geroepen door LTO…
Pootaardappelen; knolbehandeling na het sorteren met imazilil (Diabolo of Magnate).
De knolbehandeling van pootaardappelen is nog steeds de beste optie om de aardappelen te beschermen tegen bewaarziekten als…
Grasland; doorzaaien doe het optijd!
Het voorjaar komt er aan. Zodra het kan is het nu de tijd om door te zaaien. Wacht niet te lang. Hoe later we in het…
Protamylasse kali uitrijden.
Op veel akkerbouw bedrijven is de balans van kali de laatste jaren scheef gelopen. Gemiddeld is er meer afvoer dan aanvoer…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.