Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

algemeen
|
26 nov 2020
Algemeen; verlenging van uw spuitlicentie en Corona (Covid-19).
tulp
|
26 nov 2020
Tulpen; onkruidbestrijding voor opkomst, een goede basis.
graan
|
17 nov 2020
Wintertarwe en wintergerst; gerstevergelingsvirus op vroeg ontwikkelde tarwe of gerst.
gewasbescherming
|
16 nov 2020
Uien; signalering en advisering uienvlieg in 2021.
ethyleen
|
06 nov 2020
Restrain ethyleen; voor iedere pootgoedteler een succes!
loonwerk veehouderij
|
22 okt 2020
Uitnodiging; demonstratie voederbieten rooien.

Voor u geselecteerd

Tulpen; weinig stikstof beschikbaar door natte winter.
Begin april is het juiste moment om een grondmonster te steken in de tulpen. Komende periode is onvoldoende stikstof…
Tulpen; Movento OD en Batavia SC tegen luis en mijt na het koppen.
Movento OD heeft zich bewezen in de tulpen met de bestrijding van luis en mijt. Dit jaar is ook Batavia SC op de markt.…
Suikerbieten; onkruidbestrijding met een lage dosering biedt veel mogelijkheden.
Direct na opkomst is het al mogelijk kleine onkruiden met lage doseringen te bestrijden. Begin op tijd met lage doseringen,…
Uitnodiging 17 mei 2016; Kansen voor samenwerking!
Ten Brinke b.v. organiseert samen met Flynth accountants en adviseurs een avond met als thema: KANSEN VOOR SAMENWERKING.…
Loofdoding pootaardappelen bij droog weer
Loofdoding met Reglone bij droogte kan problemen met naveleindrot veroorzaken! Lees hieronder meer
Helikopter vluchten boven de tulpen velden!
Tijdens het tulpenfestival in de Noordoostpolder is Ten Brinke b.v. sponsor van de tulpenvliegroute. Dan is het mogelijk…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.