Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

mais
|
20 aug 2019
Uitnodiging; excursie en mais bijeenkomst naar Twente.
suikerbieten
|
19 aug 2019
Suikerbieten; tweede bespuiting is ook noodzakelijk voor gezonde bieten.
groenbemester
|
15 aug 2019
Groenbemesters; bladrammenas wordt opgegeten door rupsen.
algemeen
|
15 aug 2019
Algemeen; aanpassingen automatisering facturering en Paraplu nieuws.
uien
|
09 aug 2019
Uien; trips slaat pleksgewijs toe op gestreken uien.
Samen ondernemen
|
05 aug 2019
Witlof; bemesting, wortelluis en sclerotinia vragen aandacht.

Voor u geselecteerd

Wortelen; ziektebestrijding moet aan veel eisen voldoen voor export.
De ziektebestrijding in wortelen is niet eenvoudig. Er zijn wel voldoende goede middelen beschikbaar, maar door eisen voor…
Uien; de temperatuur van zaaiuien loopt al snel op tot extreme hoogte.
Zaaiuien die op het zwad gerooid liggen zijn tijdens deze dagen met het extreem mooie zomerweer zeer kwetsbaar. De…
Mais; correctie van onkruidbestrijding in mais is nog actueel.
Door het wisselvallige weer zijn nog niet alle percelen mais vrij van onkruid. De mais groeit echter wel door. Wat er nog…
Erfemissie scan gratis laten uitvoeren in Flevoland.
Ten Brinke b.v. doet mee om de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Wij kunnen samen met u een scan…
Tulpen; voorkomen van zuuraantasting.
Op dit moment is het rooien van de tulpenbollen in volle gang. De opbrengst lijkt goed, er is weinig wegval geweest van…
Plantuien 1e jaars; actualiteiten en ziektebestrijding.
Hieronder volgen de laatste actualiteiten bij de 1e jrs. plantuitjes. Alle uitjes staan boven de grond, de stand van het…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.