Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

Samen ondernemen
|
27 mei 2019
Pootaardappelen; veel vragen over het beheersbaar houden van virus.
gewasbescherming
|
22 mei 2019
Aardappelen; phytophthora bestrijding, voorkomen is beter dan genezen.
gewasbescherming
|
22 mei 2019
Suikerbieten; groene perzikbladluis en de kans op vergelingsziekte.
gewasbescherming
|
21 mei 2019
Zaaiuien; contactmiddelen en/of bodemherbicide.
21 mei 2019
Wintertarwe; ziektebestrijding met rendement in volledig vlagblad stadium.
Precisielandbouw
|
15 mei 2019
Precisie landbouw; met Drone beelden waarnemingen doen.

Voor u geselecteerd

(Poot)aardappelen; loofdoding 2018 veel aandacht onder droge omstandigheden.
De aanpak van loofdoding bij pootaardappelen is belangrijk voor een gezonde en afgeharde aardappel. Belangrijk is dat de…
Witlof; toepassing Tecto wordt afgeraden i.v.m. nieuwe MRL residu.
De Europese Commissie heeft besloten in het kader van een herziening de residu eis van thiabendazool in witlof te wijzigen.…
(Poot)aardappelen; de toepassing van Amistar op de pootmachine vraagt extra aandacht.
Amistar wordt dit jaar veel meer toegepast om rhizoctonia te bestrijden dan andere jaren. Dit komt mede door de wettelijke…
Lelie; vuurbestrijding schema 2016
De vuurbestrijding in de lelies gaat binnenkort weer van start. Wanneer de temperatuur stijgt zullen de lelies hard groeien.…
(Poot)aardappelen; bewaring in Restrain ethyleen.
Vrijwel al het pootgoed voor aankomend jaar staat alweer gesorteerd in de bewaarschuur. Ook dit jaar zien we een uitbreiding…
Roundup; situatie rond toelating glyfosaat.
De toelating van Roundup; glyfosaat ligt op dit moment in herregistratie. Vandaar dat glyfosaat als actieve stof bij…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.