Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

Duurzaamheid
|
13 nov 2018
Ten Brinke b.v.; Informatie bijeenkomsten 2018-2019 (spuitlicentie).
Duurzaamheid
|
07 nov 2018
Algemeen; volle verpakkingen Actara kunnen retour.
TerraNature
|
05 nov 2018
Uitnodiging; Europlant rassendagen; Restrain ethyleen en TerraNature meststoffen.
pootaardappel
|
05 nov 2018
Restrain ethyleen; bewaar uw pootaardappelen energie neutraal.
algemeen
|
15 okt 2018
Ten Brinke b.v.; openingstijden op zaterdag in de winter
Duurzaamheid
|
09 okt 2018
Witlof; penbehandeling tegen sclerotinia na het rooien.

Voor u geselecteerd

Grasland; - Update -- Wat gaan we doen na de droogte? -
Vanaf mei is het ontzettend droog en iedereen verlangt naar water. De voorspellingen geven voorlopig nog droogte aan, op een…
Algemeen; telefonische bereikbaarheid Ten Brinke b.v.
Ten Brinke b.v. heeft een nieuwe telefooncentrale op het bedrijf. Dit kan de komende tijd nog wel eens wat kleine…
Nieuw - Met TerraNature meststoffen bent u klaar voor de toekomst!
TerraNature is de nieuwe formule voor duurzaam bemesten. TerraNature meststoffen bevatten voedingsstoffen die gezond zijn…
Lelies; denk om virusbeperking, jong bijblad.
In deze mooie nazomer ligt het voor de hand om een ruimer spuitschema aan te houden. Vuurbestrijding is minder belangrijk…
Zaaiuien; onkruidbestrijding kramstadium.
De eerste uien komen boven. Sommige percelen met een korst(je) maken het er niet makkelijker op voor de uien. Door rollen of…
Lelies; ontsmetten van plantgoed!
De zon komt er door en het zal niet lang meer duren of de eerste lelies worden weer geplant. Belangrijk is een goede…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.