Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

22
aug
2018
Agenda: Aardappel Demodag - 22 augustus 2018
gewasbescherming
|
14 aug 2018
Witlof; aanpak bladvuur, sclerotinia en wortelluis.
lelie
|
14 aug 2018
Lelies; vuurbestrijding vraagt nu extra aandacht.
14 aug 2018
Tulpen; bolontsmetting 2018, zuur- en mijtbestrijding.
TerraNature
|
11 aug 2018
Grasland; - Update -- Wat gaan we doen na de droogte? -
pootaardappel
|
10 aug 2018
(Poot)aardappelen; bewaarziekten beter voorkomen dan genezen.

Voor u geselecteerd

(Poot)aardappelen; groot verschil bodemtemperatuur is gevaarlijk in de bewaring.
Tijdens deze warme dagen is het belangrijk rekening te houden met de grote temperatuursverschillen van de bodem. Hierdoor…
Akkerbouw; informatie bijeenkomsten 12 & 14 januari 2016.
Ten Brinke b.v. organiseert 12 en 14 januari informatie bijeenkomsten voor akkerbouw. Beide avonden zijn licentie waardig.…
Roundup; situatie rond toelating glyfosaat.
De toelating van Roundup; glyfosaat ligt op dit moment in herregistratie. Vandaar dat glyfosaat als actieve stof bij…
Wintertarwe; ziektebestrijding volledig vlaggeblad (T2)
Om ook de bovenste bladeren in tarwe goed te beschermen voor bladziekten als septoria, gele- en bruine roest en meeldauw is…
Suikerbieten; onkruidbestrijding na opkomst.
De opkomst van de suikerbieten gaat met enige moeite door een korst op de grond. De temperatuur werkt nu wel weer een beetje…
Suikerbieten; aantasting bietenvlieg.
Wij vinden in sommige percelen bieten een flinke aantasting van de larve van de bietenvlieg (zie foto). De larve mineert…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.