Naar inhoud
Bestel nu uw maiszaad online!

Meer info

Actueel

tulp
|
21 mrt 2018
Tulpen; start de vuurbestrijding begin volgende week.
bemesting
|
19 mrt 2018
Bemesting; Startfosfaat is nodig voor een vlotte start van uw gewas.
Duurzaamheid
|
19 mrt 2018
Grasland; Doorzaaien of bijzaaien van grasland is nu aan de orde.
TerraNature
|
13 mrt 2018
Bemesting; beschikbare Calcium op veel grondsoorten te laag.
algemeen
|
12 mrt 2018
Tulpen; onkruidbestrijding rond opkomst verloopt moeizaam.
Gezonde bodem
|
16 feb 2018
Grasland; begin februari uw grasland bemesten met TerraNature.

Voor u geselecteerd

Bemesting; uitrijschema dierlijke mest en kunstmest.
Hieronder vindt u schematisch informatie over de wettelijke data voor het uitrijden van dierlijke mest. In downloads vindt u…
Wintertarwe; bespuiting in de bloei tegen aarfusarium (T3).
Een bespuiting tegen aarfusarium is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Niet alleen om aarfusarium te bestrijden…
(Poot)aardappelen; stimulering knolzetting Flex FN 18 bladmeststof.
Om een goede knolzetting te behouden is het voldoende voeding nodig. Een bladmestof die knolgericht werkt is Flex FN 18…
Aardappelen; onkruidbestrijding en buurtgewassen.
De onkruidbestrijding in aardappelen komt de komende dagen volop in beeld. Kijk uit voor buurtgewassen als suikerbieten,…
Wortelen; ziektebestrijding en actualiteiten.
De wortelen staan er over het algemeen mooi op. Soms is de plantdichtheid aan de dunne kant. Aan deze mail is het…
Aardappelen; sclerotinia bestrijding!
Sclerotinia kan in aardappelen een flinke opbrengstderving geven. De aantasting ontstaat wanneer er gewasschade optreedt…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.