Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

algemeen
|
14 okt 2019
Kringlooplandbouw; praktijk en theorie sluiten niet op elkaar aan.
algemeen
|
10 okt 2019
Ten Brinke b.v.; openingstijden vanaf 12 oktober op zaterdagmorgen.
gewasbescherming
|
08 okt 2019
Witlof; penbehandeling tegen sclerotinia na de oogst.
Gezonde bodem
|
07 okt 2019
Graszaadteelt; bestrijding onkruid direct na het zaaien noodzakelijk.
graan
|
16 sep 2019
Wintertarwe; keuze 2019 wintertarwe voor gezond en stevig gewas met een hoge opbrengst.
Bouwplan
|
16 sep 2019
Wintertarwe en wintergerst; onkruidbestrijding met een bodemherbicide na het zaaien.

Voor u geselecteerd

Aardappelen; afweging toepassing Royal MH 60 SG is lastig te bepalen dit jaar.
Op dit moment is het erg moeilijk om in het algemeen iets te zeggen over de toepassing van het kiemremmingsmiddel Royal MH…
Lelies; onkruidbestrijding op vochtige grond na het planten.
Een goede basis is bij de onkruidbestrijding in lelies belangrijk. Na opkomst maakt dit de onkruidbestrijding makkelijker en…
Tulpen; grondonderzoek opneembare stikstof nodig voor betere kwaliteit bloemen in de kas.
Begin april is het juiste moment om een grondmonster te steken in de tulpen. Is er voldoende voeding in de bodem voor een…
Bemesting; Startfosfaat is nodig voor een vlotte start van uw gewas.
Voor de begin ontwikkeling heeft een plant fosfaat nodig. Fosfaat is belangrijk voor de energiehuishouding van de plant en…
(Poot)aardappelen; knolbehandeling tegen knolziekten.
Knolbehandeling van pootaardappelen is snel rendabel te maken omdat de geoogste partij kwalitatief beter is. Vooral…
Aardappelopslag in stoppel of groenbemester!
In de groenbemesters en graanstoppels vinden wij in toenemende mate aardappelopslag. Het zijn nu nog frisse kleine…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.