Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

algemeen
|
11 jul 2019
Algemeen; statiegeld multi-boxen (IBC) meststoffen is vervallen.
gewasbescherming
|
11 jul 2019
Aardappelen; toepassing Royal MH 60 SG in consumptie aardappelen.
uien
|
11 jul 2019
Plantuitjes 1e jaars; de ziektebestrijding vraagt nu extra aandacht.
Gezonde bodem
|
10 jul 2019
Suikerbieten; bladziekten aan de basis preventief bestrijden.
uien
|
09 jul 2019
(Zaai)uien; overbemesten rond de bolling van de uien.
lelie
|
09 jul 2019
Lelies; kwetsbaar groeistadium in lelies.

Voor u geselecteerd

Ten Brinke b.v.; Informatie bijeenkomsten 2018 met licentieverlenging.
Ten Brinke b.v. geeft komende winter (januari en februari) weer een aantal interessante informatie bijeenkomsten afgestemd…
Zaaiuien; Update situatie valse meeldauw
Valse Meeldauw; op dit moment vinden we in veel percelen aantasting van meeldauw. Aantasting vindt plaats 10-14 dagen na…
(Poot)aardappelen; bladvoeding gunstig voor de knolzetting.
Pootaardappelen hebben voeding nodig om de potentieel gezette knolletjes tot volwassen knollen te laten uitgroeien. Knol,…
Tulpen; overbemesting, houd rekening met uitspoeling.
Door een natte "winter" met veel neerslag is er een deel van de stikstof en kali uitgespoeld. Voor tulpen is het belangrijk…
Tulpen; nieuw toegelaten middel en aangepast vuurschema tulpen.
Onlangs is het middel Luna Experience van Bayer toegelaten in de vuurbestrijding in bloembollen. Daarnaast heeft Asulam een…
Aantasting in tarwe door tarwestengelgalmug!
Tarwestengelgalmug treedt op bij intensieve teelt van tarwe. In het midden van het land is een toenemende druk aangetoond…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.