Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

loonwerk veehouderij
|
22 okt 2020
Uitnodiging; demonstratie voederbieten rooien.
witlof
|
08 okt 2020
Witlof; penbehandeling tegen o.a. sclerotinia tijdens het sorteren.
algemeen
|
07 okt 2020
Ten Brinke b.v.; openingstijden vanaf 10 oktober op zaterdagmorgen.
gras
|
14 sep 2020
Uitnodiging; Wij heten u welkom bij GRASDEMO Nijelamer!
Uitspoeling
|
11 sep 2020
Grasland; hoe is de stand van uw grasland? Grasland vernieuwen?
witlof
|
11 sep 2020
Witlof; voorkom mineervlieg en uitbreiding van bladvuur en meeldauw.

Voor u geselecteerd

Grasland; onkruidbestrijding in grasland beter te vroeg dan te laat.
Het is nog vroeg, maar veel onkruid is na de zachte winter al aanwezig. Nu de temperatuur oploopt is het beter tijdig het…
Agarische Schouw Joure; Ten Brinke b.v. dit jaar winnaar van de "Zilveren Pieper"!
Ten Brinke b.v. wint geheel onverwacht de "Zilveren Pieper" op de Agrarische Schouw in Joure. We werden totaal verrast met…
Mais; Retengo plus en EfficieNt een ijzersterk duo voor meer en beter voer.
Retengo plus beschermt uw mais tegen bladvlekken. Juist goede mais rendeert hier het meeste van. Spuit op het juiste moment…
Toelatingen; MCPA toelating wordt flink beperkt.
De toelating van MCPA wordt per 1 september 2015 ingeperkt. Vanaf deze datum vervallen o.a. de belangrijke toepassingen in…
Witlof; toepassing Bonalan en Contans in de pennenteelt.
Bonalan inwerken voor ruggen maken heeft voordelen voor de onkruidbestrijding. Eventueel is dit te combineren met Contans…
Zaaiuien, onkruidbestrijding met contact middelen.
Nu het zonnig weer is en de uien een waslaagje hebben zijn er mogelijkheden om onkruiden te bestrijden met contact middelen.…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.