Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

gewasbescherming
|
13 jun 2019
Algemeen; kwaliteit water van grote invloed op spuitwater en beregeningswater.
bemesting
|
12 jun 2019
Bemesting; overbemesting met TerraNature meststoffen voor een gezonder gewas.
uien
|
06 jun 2019
Uien; op dit moment zeer hoge druk van de uienvlieg.
gewasbescherming
|
06 jun 2019
Tarwe; wisselvallig weer, pas op voor aarfusarium.
gewasbescherming
|
06 jun 2019
Witlof; preventieve onkruidbestrijding direct na opkomst.
Gezonde bodem
|
04 jun 2019
(Poot)aardappelen; bladbemesting positief voor het aantal knollen.

Voor u geselecteerd

Mais; blijvend grasland inzaaien na de mais kan nu.
-- Wij goed voor de bodem, de bodem goed voor ons. -- Vanwege het bijzonder droge jaar met veel extremen wordt ook de maïs…
Mais; Pyroxenia zeer geschikt voor de zeer late zaai tot begin juli.
Pyroxenia is een ras dat met een FAO van 130 (zeer vroeg) en geschikt is voor de late zaai. Dit biedt mogelijkheden om na…
Lelies; vochtsensoren bepalen moment van beregenen.
Ten Brinke b.v. is samen met Agrometius actief om meer grip op de lelieteelt te krijgen door met sensoren de vochttoestand…
Witlof; onkruidbestrijding voor en rond opkomst.
De basis bij de witlofteelt moet schoon zijn. Dit betekent voor het zaaien onkruid bestrijden met Roundup en direct na het…
Lelies; pas op vuuraantasting!
In enkele percelen lelies vinden we op dit moment vuuraantasting. Het spuitschema is veelal wat uitgelopen na een periode…
Witlof; alles rondom het zaaien van witlof.
Voor de onkruidbestrijding in witlof geldt: "Een schoon begin is het halve werk". Begin voor het zaaien met een schoon…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.