Naar inhoud
Meer opbrengst met Restrain Ethyleen!

Meer info

Actueel

Bouwplan
|
16 sep 2019
Wintertarwe; keuze 2019 wintertarwe voor gezond en stevig gewas met een hoge opbrengst.
Bouwplan
|
16 sep 2019
Wintertarwe en wintergerst; onkruidbestrijding met een bodemherbicide na het zaaien.
Samen ondernemen
|
16 sep 2019
Suikerbieten; is een 3e bespuiting nog nodig voor het rooien?
gewasbescherming
|
16 sep 2019
Tulpen; bolontsmetting 2019, een gezonde start voor een nieuwe oogst.
gewasbescherming
|
12 sep 2019
Graszaadteelt; bestrijding onkruid direct na het zaaien noodzakelijk.
witlof
|
11 sep 2019
Witlof; bestrijding witlofmineervlieg, bladvuur en meeldauw in het najaar.

Voor u geselecteerd

Witlof; ziektebestrijding sclerotinia, bladvuur en wortelluis.
Een wat moeizame start met veel beregenen om de witlofzaden te laten kiemen. Toch staat de witlof er over het algemeen goed…
Mais; welk vanggewas gaan we zaaien.
Na het hakselen van de mais is er een mogelijkheid om een vanggewas te zaaien. Er is keuze in vanggewas na de teelt van…
Tulpen; onkruidbestrijding 6-8 weken na het planten.
Wanneer de omstandigheden komende periode goed zijn is het raadzaam om alvast een basis te leggen voor de onkruidbestrijding…
Bevrijdingsdag 5 mei zijn wij geopend.
Dinsdag 5 mei op bevrijdingsdag is ons bedrijf de gehele dag open. Vanwege de voorjaarsdrukte rondom de onkruidbestrijding…
Tulpen; nieuw toegelaten middel en aangepast vuurschema tulpen.
Onlangs is het middel Luna Experience van Bayer toegelaten in de vuurbestrijding in bloembollen. Daarnaast heeft Asulam een…
Plantuitjes 1e jaars; ziektebestrijding.
De gewassen 1e jaars plantuitjes zijn nog gezond. Maar vanwege de ziektedruk die uit de percelen 2e jaars plantuien komt…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.