Naar inhoud
Samen sterk in loonwerk!

Meer info

Actueel

Duurzaamheid
|
17 dec 2017
Feestdagen; Einde jaarsgroet, openingstijden en het nieuwe Paraplu magazine.
Loonwerk bloembollen
|
14 dec 2017
Tulpen; onkruidbestrijding 6 tot 8 weken na het planten in de winter.
spuitlicentie
|
07 dec 2017
Ten Brinke b.v.; Informatie bijeenkomsten 2018 met licentieverlenging.
27 nov 2017
Phytobac; maak gebruik van subsidie regeling voor Phytobac, provincie Flevoland.
aardappel
|
20 nov 2017
Pootaardappelen; Restrain ethyleen, ook komend jaar meer knollen per plant!
ethyleen
|
06 nov 2017
Uitnodiging; Europlant rassendagen; Restrain ethyleen en TerraNature meststoffen.

Voor u geselecteerd

(Poot)aardappelen; efficiente fosfaatbemesting in de rij.
Efficiënt fosfaat bemesten bij aardappelen is positief voor de knolzetting en geeft meer fosfaatruimte voor organische…
(Poot)aardappelen; stimulering knolzetting Flex FN 18 bladmeststof.
Om een goede knolzetting te behouden is het voldoende voeding nodig. Een bladmestof die knolgericht werkt is Flex FN 18…
Aardappelen; phytophthora bestrijding 2015.
De phytophthora bestrijding in aardappelen staat weer voor de deur. Een goed strategisch plan is nodig om binnen het…
Suikerbieten; bestrijding bladziekten.
Op dit moment geeft het IRS een waarschuwing af voor de bestrijding van de bladvlekkenziekte in suikerbieten. Bieten die…
Plakvallen in wortelen.
Voorkomen van aantasting van larve van de wortelvlieg kan alleen maar in een combinatie van plakvallen en bestrijding van de…
Onkruidbestrijding aardappelen.
Na het poten en het frezen van de ruggen is het op de bezakte ruggen, voor opkomst van de aardappelen mogelijk om onkruid te…

Het DNA van Ten Brinke b.v.

Ten Brinke b.v. heeft zich met een eigen visie zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch adviserend en toeleverend bedrijf waarbij teelttechnische kennis centraal staat. Het producten pakket is dan ook gericht op de gehele teelt: zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en het gewas. Een organisatie die werkelijk het verschil maakt, is er in onze visie op gericht om klanten zo goed mogelijk te bedienen in het belang van het rendement. Adviseur en klant moeten zich maximaal  ontwikkelen en zich betrokken voelen bij de onderneming en samen ondernemen. Groei en winst voor de klanten zijn afgeleiden van groei en winst voor Ten Brinke b.v.  en voor de medewerkers en dus geen doel op zich. Deze visie heeft geleid tot wat wij  " 't DNA van Ten Brinke b.v."  noemen:

 

 

Niet de grootste, maar wel de beste willen zijn. 

We zoeken bewust naar uitdaging om teeltoptimalisatie voor onze klanten te verbeteren. Dit omdat hier de meeste kansen liggen om de teelt rendabeler te maken. Het streven naar grensverleggende oplossingen daagt onze medewerkers uit en geeft onze klanten een voorsprong, wetende dat; ' Als Ten Brinke b.v het niet kan, niemand het kan’.

 

 

We willen duurzaamheid stimuleren.

Onze missie is duurzaam telen te  stimuleren door de bodem als basis te zien voor een gezonde teelt. Door de juiste biologie van bodemleven en plantenvoeding zullen onze gewassen weerbaarder worden tegen ziekten en plagen. Daardoor zullen de gewassen beter presteren in kwaliteit en opbrengst. De juiste balans in de bodem willen wij mogelijk maken door het gebruik van organische meststoffen, groenbemesters en bodemverbeterende maatregelen te stimuleren. (Biologische)gewasbescherming en (bij)bemesting zullen verantwoord worden ingezet en zoveel als mogelijk ondersteund door waarneming, onderzoek en (hytech) data welke beschikbaar is. Met de inzet van precisie landbouw passen wij dit toe op de meest milieuverantwoorde manier.

 

 

Professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Onze missie kan alleen slagen wanneer we de beste mensen aan ons weten te binden. Ten Brinke b.v. wil daarom de best mogelijke werkgever zijn, die getalenteerde professionals inspireert tot creativiteit, eigen inbreng, persoonlijke groei en professionele ontwikkeling, met een goede balans tussen werk en privé. Werkplezier en een informele, collegiale sfeer horen daar vanzelfsprekend bij.

 

 

We mobiliseren kennis en investeren in innovatie.

Onze organisatie richt zich met kleine teams op verschillende oplossingsgebieden. Dit zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid en het maakt dat we kennis gemakkelijk delen. Omdat we voorop willen lopen op technologisch gebied, moeten we ons blijven ontwikkelen. Leren en innoveren hoort bij het werk en we faciliteren dit in tijd en geld.