Veiligheid gebruiker

Gewasbeschermingsmiddelen worden vóór toelating streng getest op gevaren voor- en tijdens de toepassing van de middelen voor de gebruikers. Bij de toepassing wordt er gekeken of mensen direct in aanraking komen met de middelen, hoe lang de blootstelling mag duren en of er een mogelijkheid is of deze middelen via contact in het lichaam komen.

 

Deze testen worden zorgvuldig uitgevoerd op een door de overheid (Commissie Toelating GewasBeschermingsmiddelen) opgelegde methode. Fabrikanten sluiten zoveel mogelijk risico's uit door eventuele aanpassing van formulering of juist door een andere toepassingsmethodiek te gebruiken. Op deze manier is het mogelijk veilig met de deze middelen te werken,  mits men zich houdt aan het gebruiksvoorschrift welke op etiket staat weergegeven.

Veiligheid gaat voor alles

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
07:29