Naar inhoud

Grove tuinbouw

 

Ten Brinke b.v. heeft veel ervaring  met intensieve teelten als  zaaiuien, 1e jaars plantuien, zilveruien, wortelen, witlof, rode bieten etc. Juist bij deze teelten is begeleiding uiterst belangrijk. Het zijn risicovolle teelten waarbij alle teeltmaatregelen in de juiste volgorde tot een hoog rendement kunnen leiden. Teeltbegeleiding bestaat niet alleen meer uit advisering t.a.v. gewasbescherming. Het is steeds meer een samenspel van bodemvruchtbaarheid, bemesting en tot slot gewasbescherming van het te telen gewas. Teeltbegeleiders van Ten Brinke b.v. gaan voor een gezond gewas wat alleen mogelijk is wanneer dit groeit op een bodem die voldoende vruchtbare eigenschappen.

Kortweg: Alles moet kloppen in deze teelten!

 

 

Teeltbegeleiders van Ten Brinke b.v. kunnen u het volgende bieden:

  • begeleiding bij de vruchtopvolging; bouwplan rassenkeuze;
  • passend bij bodemkwaliteit bemestingsplan; waarbij  de juiste keuze gemaakt wordt uit meststoffen
  • gewasbeschermingsplan; de juiste middelen in het juiste groeistadium
  • intensieve begeleiding van de teelt tijdens het groeiseizoen
  • geïntegreerde begeleiding in wortelen door waarneming  wortelvlieg via plakvallen

 

Ten Brinke b.v. verzorgt de totale teeltbegeleiding voor de groenteteelt in  volle grond.

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.