Groenbemesters bepalen de continuïteit van uw bedrijf.

Groenbemesters

De teelt van groenbemesters is in toenemende mate belangrijk om de bodemvruchtbaarheid van de grond te verbeteren of in tact te houden. Dit verbetert de continuïteit van uw bedrijf. Een goede inzet van groenbemesters is dan ook een vereiste. Hierbij moet rekening gehouden worden met:

 • leverend vermogen van effectieve organische stof
 • beheersing van bodemgebonden aaltjes
 • beheersing of inperking van onkruiden
 • bodemverbeterende eigenschappen (beworteling)
 • terugdringen of doorbreken van ziekteverwekkers (schimmels)
 • stiktof binding als voordeel voor volggewas

 

De keuze van groenbemesters wordt veelal bepaald door het zaai-tijdstip, de conditie van de bodem en de aanwezigheid van bodemgebonden ziekten: 

 • grasgroenbemesters
 • japanse haver
 • biofumigatie mengsels
 • bladrammenas
 • gele mosterd
 • facelia
 • rogge
 • klaver
 • voederwikken
 • bladkool
 • lupinen
 • tagetes (afrikaantjes)

 

Enkele voorbeelden van inzet van groenbemestingsgewassen:

 • Meest gebruikte groenbemesters zijn de grassen (engels, italiaans en westerwolds raai). Grassen leveren veel organisch materiaal en zijn weinig structuurgevoelig. Eventueel kan er een onkruidbestrijding uitgevoerd worden. Grasgroenbemesters zijn niet verwant aan de meeste rooivruchten. Nadeel van grasachtigen is, dat zij het vrijlevend wortelaaltje (Trichodorus) vermeerderen.
 • Bladrammenas en gele mosterd zijn de daarop volgende groenbemesters. Zij bezitten doorgaans een goede resistentie tegen het bietencyste-aaltje (rasafhankelijk). Hiervoor worden ze dan ook vaak ingezet, daarnaast kan het vrijlevende wortelaaltje (Trichodorus) zich slecht vermeerderen op de bladrammenas. Verder beschikken deze groenbemesters over een penwortel, die diep kan wortelen en storende lagen in de grond kan doorbreken, waardoor de doorlaatbaarheid van de bodem verbetert.
 • Biofumigatie is een nieuwe methode om de bodemstructuur te verbeteren en gelijktijdig schadelijke aaltjes op een natuurlijke manier te doden . Biofumigatie geeft veel organische stof aan de bodem, organische stof is weer energie voor de plant. Wilt u meer weten van biofumigatie, vraag dan hieronder meer informatie aan.
 • Rogge (winterrogge) wordt als groenbemester vrij veel gebruikt in lichte zavel- en zandgrond die in het voorjaar geploegd worden. Rogge kan laat in de nazomer of herfst nog gezaaid worden. Rogge is een gewas dat onder koude omstandigheden lang doorgroeit. Op deze wijze wordt de bodem toch nog bedekt in de winter, zodat deze minder snel verslempt en doorlaatbaar blijft.
 • Vlinderbloemige groenbemesters als klaver, wikken en lupinen worden veel gebruikt in de biologische landbouw om stikstof uit de lucht te binden en vast te leggen in wortelknobbels (Rhizobium). Op deze wijze worden de nateelten voorzien van een betere bemesting en een betere bodemstructuur.
 • Tagetes (Afrikaantjes) zijn de laatste jaren in opkomst omdat deze plant de populatie van het vrijlevende wortelaaltje (Pratylengus penetrans) kan terugdringen. Bepaalde grondsoorten zijn gevoelig voor dit aaltje (zandgronden). Door een tussen teelt met Tagetes (Afrikaantjes)  is dit probleem deels opgelost.

Heeft u vragen of wilt u deskundig advies vraag hiernaast om meer informatie.

 

Maak de juiste keuze van uw groenbemester voor de teelt die komen gaat.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
08:42