Bladbemesting

Bladbemesting; na een periode van regen is er kans op stress.

Na een lange periode van regen komt stress.

De gewassen zijn bijnavopgegroeid in het water. De structuur van de bodem is matig tot slecht. De gewassen hebben slappe malse bladeren. Nu er beter weer aan komt wordt de verdamping groter. De planten hebben moeite mee om dit bij te houden. Komende periode word de slechte structuur van de bodem zichtbaar in de gewassen. Willen wij de gewassen een beetje helpen waar mogelijk is dan is bladbemesting een goede keuze.. Onze ervaring van EfficieNt vloeibare meststoffen is dat ze zacht zijn voor het gewas en goed mengbaar zijn met de ziektebestrijding.

 

(Poot)aardappelen stimuleren van de knolzetting

Aardappelen zetten in eerste instantie vaak veel knollen. De doorgroei van deze eerste aanzet van knollen is afhankelijk van het ras en de groeiomstandigeheden waaronder vocht en voeding. Bij een snelle loofontwikkeling (beinvloed door o.a.stikstof) laat de knolgroei en knolzetting het er nog al eens bij zitten.  Vaak wordt bij veel beschikbare snelle stikstof  (nitraat) snel veel loof gevormd en wordt de knolgroei uitgesteld en er worden  minder knollen gevormd. In periode van snelle loofgroei vraagt de aardappelplant om extra voeding. Deze voeding moet niet loofgericht zijn maar wortelgericht (knolgericht).  De vorm van stikstof die de plant beschikbaar krijgt bepaalt of deze de loofgroei stimuleert (nitraat)  of de knolgroei (amide; ureum). Belangrijk is dat de aardappelen vanaf verdikking stengel (erwt grootte) extra bemesting via het blad krijgen om de knolgroei positief te beinvloeden zodat uiteindelijk meer knollen volgroeien en de kno;zetting hoger uitvalt.

 

Toepassing EfficieNt meststoffen:

1e bespuiting:   Begin knolzetting - EffieNt N28   of   EfficieNT plus    20 ltr/ha  (in combinatie met phytophthora bestrijding)

2e bespuiting:   5-7 dagen later - EffieNt N28   of   EfficieNT plus    20 ltr/ha  (in combinatie met phytophthora bestrijding)

3e bespuiting:   10-14 dagen later - EffieNt N28   of   EfficieNT plus    20 ltr/ha  (in combinatie met phytophthora bestrijding)

4e bespuiting:   10-14 dagen later - EffieNt N28   of   EfficieNT plus    20 ltr/ha  (in combinatie met phytophthora bestrijding)

 

Een andere mogelijkheid is wekelijk EfficieNt  10 ltr/ha mee te spuiten met de phytophthora bestrijding. Dit kan ook in combinatie met minerale olie.

 

 

Voordelen EfficieNt meststoffen: 

 • zeer goede opname van de stikstof (100%), maar ook van mangaan en magnesium
 • zeer goede mengbaarheid met meeste fungiciden en insecticiden
 • zacht voor het gewas
 • zeer laag zoutgehalte (10 x lager dan andere bladmeststoffen)
 • geen vervluchtiging
 • geen afspoeling
 • organisch van aard (milieuvriendelijk)

 

Samenstelling EfficieNt N28 en Efficient Plus:

 • EfficiëNt N28 

Samenstelling: 28% stikstof bestaande uit: 6% ureum N en 22% Methanal N

 

EfficieNt 28 bevat 28% stikstof en is zeer geschikt om uw gewas bij te sturen met een stikstof overbemesting via het blad. Om deze manier kunt u (tijdelijke) tekorten en/of stress in de plant voorkomen. De ervaring van een regelmatige toepassing in een droge periode is dat het gewas niet alleen beter door de droge periode heenkomt maar zich daarna ook sneller en beter herstelt.

 

 •  EfficiëNt Plus 

Samenstelling: 24% stikstof bestaande uit:10% ureum N en 14% Methanal N + Mangaanchelaat 0,25% en Magnesiumchelaat 0,25%

 

EfficieNt Plus is ontwikkeld om naast een goede stikstof efficientie ook de plant te voorzien van een mangaan en magnesium bemesting. Deze meststof is speciaal ontwikkeld om in doseringen van 5-10 ltr per ha in een mancozeb vrij spuitschema mee te spuiten. Maar kan ook gebruikt worden in hogere doseringen net als EfficieNt 28 mee te spuiten.

 

Ook toepasbaar in de volgende gewassen:

 • Tarwe 15-30 ltr/ha
 • Aardappelen 10-20  ltr/ha
 • Bloembollen 10-20 ltr/ha
 • MaIs 10-20 ltr/ha
 • Grasland  20-30 ltr/ha
 • Suikerbieten 10-20 ltr/ha
 • Tuinbouwgewassen 10-20 ltr/ha
 • Sportvelden 15-30 ltr/ha
 • Appel- en perenbomen 5-10 ltr/ha
 • Andere fruitbomen 10-15 ltr/ha

Ook leveren wij nog andere enkel en meervoudige bladmeststoffen, wilt u hier meer van weten  bel dan met onze teeltmanagers.

Ten Brinke b.v. wijst u erop dat u haar niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit geschreven adviezen, noch uit adviezen die vanuit onze medewerkers komen. Wij adviseren u alvorens u gewasbeschermingsmiddelen gaat toepassen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) te lezen en hierna te handelen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
20:08