Rondom stadium 1e knoop.

Graan; onkruidbestrijding; ziektebestrijding en halmverkorter.

Onkruidbestrijding wintertarwe

Nu het weer het toelaat is er een mogelijkheid om de onkruidbestrijding in de wintertarwe uit te voeren. De temperatuur is in de nacht nog wat aan de koude kant maar overdag is deze voldoende hoog. Langer wachten kan als het gewas nog aan de kleine kant is, maar als het gewas flink ontwikkeld is niet nodig langer te wachten.

De volgende mogelijkheden zijn er:

 

1. Cossack Star 0,18-0,2 kg/ha + Fortune olie 0,5-0,75 ltr/ha  (wintertarwe)

 

- Cossack Start heeft een toelating in wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt   (geen wintergerst!)

- deze combinatie is breedwerkend; bestrijdt breedbladige onkruiden maar werkt ook  goed tegen grasachtige onkruiden als straatgras, windhalm en duist.

- Deze combinaite bestrijd ook heermoes (kattestaart) goed.

 

--------------

2a. Tapir 1 ltr/ha + MCPA 1 ltr/ha

2b. Primstar 1-1,5 ltr/ha + MCPA 1 ltr/ha

 

- als er wortelonkruiden (akkermelkdistel en akkerdistel) aanwezig zijn is het aan te raden om Tapir in combinatie te gebruiken. Deze combinaties bestrijden geen grasachtige onkruiden..

- Staan er geen wortelonkruiden en grassen, dan is de cominatie met Primstart + MCPA een geode oplossing

 

--------------

3a. Tapir 1 ltr/ha + Renitar 0,75 ltr/ha + (MCPA 1 ltr/ha)

3b. Primstar 1 ltr/ha + Renitar 0,75 ltr/ha + (MCPA 1 ltr/ha)

 

- Renitar wordt toegevoegd om zijn goede werking tegen akkerereprijs, hoederbeet, paarse dovenetel en fluitekruid.

- Als er wortelonkruiden (akkermelkdistel en akkerdistel) aanwezig zijn is het aan te raden om Tapir in combinatie te gebruiken. Deze combinaties bestrijden geen grasachtige onkruiden.

 

 

Opmerking:

- in geval van aardappelopslag kunt in een later stadium nog Starant Top 0,6 ltr/ha toepassen. Belangrijk is wel dat de aardappelopslag goed geraakt kan worden.

- spuit met voldoende driftreductie, Renitar heeft een DRT 95. De Primstar een DRT90.

- spuit op een groeizame dag.

 

Halmverkorter

Halmverkorter in graan is in alle gevallen aan te bevelen. Het risico van legering is altijd aanwezig en kost vaak opbrengst en maakt het oogsten moeilijker. Opbrengsverliezen en een hoger vochtgehalte zijn dan niet te overzien. Wel kunt u een beetje sturen met de dosering afhankelijk van de weersomstandigheden met spuiten en de stand van het gewas.

Het juiste tijdstip van toepassen is wanneer de eerste knoop voelbaar is.

 

Prodax 0,6 kg/ha + CeCeCe 0,5 ltr/ha

 

- Spuit onder goede groeizame omstandigheden.

- U kunt Prodax + CeCeCe toevoegen aan de onkruidbestrijding en/of de ziekte bestrijding.

 

Ziektebestrijding wintertarwe / wintergerst

De ziektebestrijding in wintertarwe en wintergerst in gebieden waar intentensief tarwe wordt geteeld wordt vaak eerder uitgevoerd om de hogere ziektedruk beheersbaar te maken. Dit betekend dat al een vroege T0 bespuiting voor de 1e knoop  wordt uitgevoerd. Dit kan ook zinvol zijn bij rassen welke gevoelig zijn voor gele roest zoals bijvoorbeeld het wintertarweras Talent.

 

T0 bespuiting 

Retengo  1,25  ltr/ha + Stavento 1-1,5 ltr/ha

 

- een T1 bespuiting wordt aangeraden vanaf het stadium 1e knoop in wintertarwe en wintergerst. Stavento toevoegen wanneer er sprake is van actuele ziektedruk van bladvlekkenziekte en roest. In wintergerst geldt dit ook voor netvlekkenziekte,

 

T1 bespuiting (eerste knoop voelbaar)

Balaya 1,5  ltr/ha (+ Stavento 1-1,5 ltr/ha)

 

Opmerking:

- het is mogelijk de onkruidbestrijding, ziektebestrijding en halmverkorter in een keer te spuiten mits de omstandigheden dit toelaten en het gewas in het juiste stadium is voor de halmverkorter.

- het is ook mogelijk tegen luis preventief nog Sumicdin Super 0,2 ltr/ha toe te voegen.- spuit met voldoende water 300-400 ltr/ha voor een goede indringing.

 

Voor vragen kunt u bellen met onze teeltmangers of met kantoor 0527 274030.

 

Ten Brinke b.v. wijst u erop dat u haar niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit geschreven adviezen, noch uit adviezen die vanuit onze medewerkers komen. Wij adviseren u alvorens u gewasbeschermingsmiddelen gaat toepassen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) te lezen en hierna te handelen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
02:24