Phythophthora 2024

Aardappelen; zorgen om phytophthora.

Waarom zorgen over phytophthora?

Er wordt op dit moment  door ons veel aandacht besteed aan phytophthora, maar ook door o.a. BO-akkerbouw. Dat is niet voor niets!  De phythophtora schimmel heeft door het wegvallen van enkele belangrijke breedwerkende basismiddelen de ruimte gekregen om zich aan te passen. Mede doordat de schimmel zich ook geslachtelijk kan vermeerderen ontstaan er in versneld tempo nieuwe stammen. Deze stammen kunnen zich makkelijker uitbreiden, omdat wij nu veelal moderne middelen toepassen die zeer specifiek op één plek van de schimmel ingrijpen. Dit maakt moderne middelen als bijvoorbeeld Zorvec zeer kwetsbaar, waardoor zij snel minder gevoelig of resistent worden voor phytophthora. Dit betekent ook dat nieuwe phytophthora stammen meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De stam EU-43 was hier afgelopen 2 seizoenen de eerste welke zich in snel tempo verspreidde. Nu hebben wij ook al te maken met de stam EU-46, waarvan wij nog niet alles weten. De kans op de aanwezigheid van weer nieuwe stammen is groot en dat maakt de situatie zorgelijk.

 

Is er al phytophthora?

Ja, al vroeg in maart vonden wij al phytophthora op afvalhopen en onder aardappen afgedekt met vliesdoek. Nu komen wij al phytopthora tegen in percelen vroeg gepote aardappelen. De phythophthora schimmel heeft op dit moment alles mee, een vroege infectie, perfecte weersomstandigheden, de matige kwaliteit van het pootgoed en ook nog een keer dat er redelijk wat aardappelopslag tevoorschijn komt. Reden genoeg om van een zorgwekkende situatie te spreken.

 

Wat is er nu wezelijk anders?

 De phytopthora schimmel past zich steeds aan bij het middelen pakket (gereedschapskist) welke wij nu ter beschikking hebben. De grootste verandering is dat de nieuwe stammen zich sneller ontwikkelen. Houdt hierbij rekening met de volgende punten:

 • gedeeltelijke resistentie tegen de middelen Revus, Versilus, Zorvec en de actieve stof dimethomorf
 • zeer agressieve stam EU43
 • toename van stam EU 46, waarvan nog niet alles bekend is
 • de schimmel heeft minder uren bladnat nodig om te infecteren; 2,5-3 uur is al voldoende (dit kan vroeg in het seizoen al voorkomen)
 • de tijd die de schimmel nodig heeft van infectie tot weer verspreiding gaat sneller, van eerder 6-7 dagen is dat nu ongeveer 3-4 dagen.
 • alleen veredeling biedt geen totale oplossing blijkt uit onderzoek

 

Wat is het advies?

 • mix altijd 2 actieve stoffen (uit verschillende groepen)
 • wissel actieve stoffen zoveel als mogelijk af
 • gebruik minimaal 3 actieve stoffen in een schema
 • houdt korte intervallen aan 
 • gebruik beslissings ondersteunende systemen (BOS) om de juiste middelen op het juiste moment toe te dienen

Belangrijk is dat er bij iedere bespuiting nagedacht wordt over de middelen combinatie, het interval en de situatie rondom de schimmel op dat moment. Zorg voor voldoende capaciteit om te kunnen spuiten wanneer de omstandigheden geschikt zijn.

 

--> Onze teeltmanagers hebben een spuitschema voor u gemaakt als leidraad voor komend seizoen. 

 

Ons advies   "Samen ondernemen!":

Op dit moment zijn wij een aantal weerstations in de percelen in ons werkgebied aan het plaatsen. Deze weerpalen kunt u terug zien in ons klantenportaal "Mijn Ten Brinke".  Op elk weerstation kunt u inkijken of de weersomstandigheden wel of niet geschikt zijn voor infectie. Ook kunt u een keuze maken in het middel en het programma geeft dan aan welke tijdstip het meest gunstigige toepassingstijdstip is.

Heeft u hulp nodig voor het inloggen in "Mijn Ten Brinke" bel dan gerust 0527 274030. Samen met u doen wij ons beste om ook dit seizoen weer tot een succes te maken!

 

Zelf een weerpaal aanschaffen?

Ja , dat kan zeker. Deze kunt u bij ons bestellen (Rick Veldhuisen), daarnaast kunt u ook zonder weerpaal online meedraaien. Dan kunt u laagdrempeliger instappen zonder weerpaal, door gebruik te maken van bekende data uit uw omgeving. Rick kan u hierover alles vertellen.

 

Heeft u vragen of hulp nodig voor de bestrijding van phytophthora bel gerust met onze teeltmangers!

 

 

 

Ten Brinke b.v. wijst u erop dat u haar niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit geschreven adviezen, noch uit adviezen die vanuit onze medewerkers komen. Wij adviseren u alvorens u gewasbeschermingsmiddelen gaat toepassen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) te lezen en hierna te handelen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
01:27