Meer grip op gewasbescherming

Algemeen; Met SmartFarm meer grip op gewasbescherming.

Het wordt door verschillende omstandigheden steeds lastiger om uw gewas goed te beschermen tegen ziekten en plagen. Daarom wordt het steeds belangrijker om de bespuitingen die we uitvoeren op het juiste moment te doen om er het maximale rendement uit te halen.

 

Ervaringen met FieldMate weerpalen.

Inmiddels hebben wij al een aantal jaren ervaring met de FieldMate weerpalen en de SmartFarm app. De data die deze weerpalen en app genereren, geven ons meer inzicht in de infectiekansen van uw gewassen. Ook is hiermee inzichtelijk te maken wanneer de bespuitingen het beste tot hun recht komen.  Hierdoor kunnen wij onze adviezen met behulp van deze informatie beter maken en beter onderbouwen.

 

Nieuw; SmartFarm platform!

Afgelopen periode is het SmartFarm platform aangepast en weer helemaal klaar voor de toekomst. Waar u voorheen een fysieke FieldMate nodig had om uw gewas te monitoren, is dit vanaf nu ook mogelijk zonder deze weerpaal.

Dit verlaagt de drempel om met dergelijke beslissingsondersteunende systemen te gaan werken. Het nieuw ontwikkelde online weermodel is getraind met de ruim 70 miljoen datapunten die in de afgelopen jaren zijn opgehaald met ruim 3000 weerstations.

Op deze manier is het mogelijk om, ook zonder fysieke weerpaal, een nauwkeurig inzicht te krijgen in de omstandigheden in uw perceel.

  •  De FieldMate weerpalen en de online percelen zijn ook te delen met ons zodat wij met u meekunnen kijken.

 

Wat houdt het SmartFarm platform in?

De afgelopen 10 jaar is er gefocust op drie onderwerpen:

  • Ziekten in gewassen
  • Het optimale toepassingsmoment
  • Weerdata

Alle drie de onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn essentieel voor de waarborging van een gezond gewas.

 

Bij de ziektemodellen wordt er gekeken naar drie fases: sporulatie, verspreiding en infectie van de ziekte. Als er de komende dagen kans is op een infectie, dan wordt dit in de app aangegeven zodat er preventief ingegrepen kan worden.

Er wordt gewerkt aan een ziektemodel dat ook de laatste bespuiting meeneemt in de voorspellingen.

 

De spuitplanner geeft op basis van 25 agro-meteorologische omstandigheden weer, wanneer een bespuiting het beste uitgevoerd kan worden om de maximale effectiviteit uit een middel te halen.

 

Wilt u aansluiten bij het SmartFarm platform?

U kunt makkelijk aansluiten op het platform via de website van SmartFarm. Hier vindt u meer informatie over de verschillende abonnementen en mogelijkheden.

Wij hebben vouchers voor u klaarliggen waarmee u tot €100 korting kunt ontvangen op het door u gekozen abonnement.

 

Wilt u meer informatie of een voucher dan kunt u contact opnemen met een van onze teeltmanagers!

Ten Brinke b.v. wijst u erop dat u haar niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit geschreven adviezen, noch uit adviezen die vanuit onze medewerkers komen. Wij adviseren u alvorens u gewasbeschermingsmiddelen gaat toepassen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) te lezen en hierna te handelen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
02:06