Cercospora

Suikerbieten; preventieve bespuiting tegen bladvlekkenziekte.

Landelijk worden er waarnemingen uitgezet voor het monitoren van bladvlekkenziekte in suikerbieten. Ook wij monitoren dit met Fieldmate weerpalen. Op dit moment is de tijd om een ziektebestrijding in suikerbieten uit te voeren en worden de weersomstandigheden voor bladziekten gunstiger door dat de nachten langer vochtig blijven. De aanpak is dus meer preventief gericht en daardoor effectiever.

Uit ons oogpunt zijn (intensieve) vruchtwisseling en plantweerbaarheid de meest belangrijke teeltmaatregelen. Zorgen voor een minder intensieve vruchtwisseling, ploegen voor aanvang van een teelt en een evenwichtige en gespreide bemesting afgestemd op het aflevermoment van uw bieten. Daarnaast speelt de rasgevoeligheid natuurlijk ook een grote rol waar we in de toekomst veel meer mee kunnen dan we nu doen.

 

Stemphylium is de bladziekte die zowel de gezonde bieten aantast als de zwakkere bieten. De andere schimmels tasten niet zo snel goed groeiende bieten aan. Vaak is er dan een groeistoornis als droogte, tekort aan bemesting, structuur schade of iets dergelijks aan de hand wat de bieten verzwakt. Pas dan slaan de andere ziekten toe. Vandaar dat een preventieve bespuiting zinvol is .

 

Er komen verschillende soorten bladvlekkenziekten voor, namelijk:

 

1. Cercospora

Cercospora (Cercospora beticola) zijn vlekjes op de volgroeide bladeren. Ze zijn 1 tot 3 mm in doorsnee en hebben een donkere, vaak paarsachtige, rand. Treedt op bij warm en vochtig weer.

 

2. Ramularia

De sporen van ramularia (Ramularia beticola) verspreiden zich met wind en regen. Na infectie vormen zich op de oudere bladeren onregelmatige lichtbruine vlekken met een doorsnede van 1 tot 3 cm. Bij zware aantasting lopen de vlekken in elkaar over en verdort het blad. De sporen kunnen op gewasresten beperkte tijd in leven blijven. Ramularia treedt op bij koele omstandigheden 16-18 C.

 

3. Roest

Roest (Uromyces betae) komt vaak voor in jaren, waarin het bietenblad lang nat blijft door lange dauwperioden en veel regen. De optimale temperatuur is 15-22 C. Roest is gemakkelijk te herkennen aan de kleine, roestbruine puistjes op het blad, van circa 0,5 tot 1,5 mm groot. Hierin zitten de sporen. De schimmel overwintert op gewasresten en onkruid bieten. Bij zware aantasting door roest kan de schade 5 tot 10% bedragen.

 

4. Meeldauw

Meeldauw is te herkennen aan een witte stofachtige poederlaag op de bladeren. Het blad van de bieten planten ziet er dan dofgroen uit.

 

5. Stemphylium

De eerste aantasting van stemphylium (gele vlekjes) verschijnt tussen eind juni en begin augustus op het suikerbietenblad, ongeveer tegelijkertijd met de eerste cercosporabladvlekken. De eerste aantasting kenmerkt zich door kleine, onregelmatige gele vlekjes in het blad. Vervolgens sterft het binnenste van deze vlekjes af (necrotiseert) tot een bruin weefsel. De vlekjes zitten verspreid over het blad en tasten de gehele plant aan (zie foto). Zwaar aangetaste bladeren sterven af en op nieuw gevormd blad verschijnen nieuwe vlekjes. Door het afsterven van de bladeren kan de grond in augustus/september weer zichtbaar worden. Bij fungicidenproeven, waar met bepaalde fungiciden goed resultaat werd behaald, is tot 42% opbrengstreductie vastgesteld.

 

Vooral voor stemphylium geldt dat preventief spuiten het meest belangrijk is. Vandaar dat wij nu Bicanta (de opvolger van Retengo plus)  adviseren. Het toevoegen van Quadro (bladmeststof; plantversterker) voegt hierbij zeker wat toe is onze ervaring. Eventueel mag dit ook 2-3 ltr Koper FL zijn.

Advies:  Bicanta 1 ltr/ha + Quadro 1,5 ltr/ha  + EfficieNt 15-20 ltr/ha  (+ Sumicidin 0,2 ltr/ha)

 

  • Aan de Bicanta en Quadro kunt u EfficieNt bladbemesting 15-20 ltr/ha toevoegen. Ook bladbemesting is belangrijk om de bieten gezond te houden en minder gevoelig te maken voor bladziekten.
  • Sumicidin Super kunt u toevoegen om rupsen te bestrijden.

 

Voor vragen kunt u terecht bij onze teeltmanagers.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
09:33