Ethyleen behandeling pootgoed

Pootaardappelen; Restrain ethyleen de meest rendabele behandeling in de aardappelteelt.

Een behandeling van uw pootaardappelen met Restrain ethyleen geeft rust in de bewaarplaats en financieel hoger rendement. De toepassing heeft zich de laatste 12 jaar bewezen in pootaardappelen. Ook is de behandeling zinvol gebleken voor pootgoed voor consumptieaardappelen. Afgelopen jaar heeft Ten Brinke b.v. een groot onderzoek verricht met een aantal potentiele nieuwe rassen van ruim 10 handelshuizen met een positief resultaat.  Zie hiervoor de film hiernaast.

 

Werking Restrain ethyleen

Restrain ethyleen wordt dmv een Restrain Accumulator in de cel gebracht. Dit apparaat regelt  d.m.v. een sensor het niveau van ethyleen in de bewaarcel. Belangrijk is dat dit op  een constant niveau blijft. Het gehalte ethyleen in de bewaarcel houdt de aardappelen in rust en zorgt er daarnaast voor dat de topspruitdominatie doorbroken wordt. Hierdoor komen er meer kiemen op een knol wat resulteert in meer stengels en uiteindelijk meer knollen per plant. Dit zorgt uiteindelijk voor een hogere opbrengst en een egalere sortering. Hierdoor stijgt het financieel rendement van de pootaardappelteelt met  gemiddeld rond de €1250  -  €1500,-- per ha.

 

Kennis van toepassing

Ten Brinke bv heeft reeds 12 jaar onderzoek gedaan naar de toepassing in de praktijk. Vele praktijkproeven zijn aangelegd en ook uitgebreid onderzoek zoals te zien op de film. Het rendement wordt mede bepaalt door het ras en de teeltomstandigheden als voldoende neerslag op het juiste moment en de juiste goede temperatuur tijdens de knolzetting. Mede door een juiste bemestingsstrategie en tijdstip zien goede tot uitstekende resultaten. Deze restultaten van tal van rassen kunt u inzien en bespreken met onze teeltmanagers of onze subdealers. Daarnaast hebben wij veel ervaring met verschiillende bewaarstrategien van rassen met verschillende bewaartemperaturen.

 

De toepassing van Restrain ethyleen.

De toepassing vindt plaats in de bewaarcel van de pootaardappelen. De toepassing begiint medio december / januari. Dan wordt het apparaat in de bewaarcel geplaatst en wordt het ethyleengas in de bewaarceld gebracht. De aardappelen blijven tot vlak voor het poten in de ethyleen staan (tot 3-14 dagen voor het poten).  De aardappelen blijven door de ethyleenbehandeling in kiemrust. Samen met de teler wordt voor een start temperatuur in de bewaarcel gekozen afhankelijk van de ras eigenschapppen, welke in de loop van de bewaarperiode enkele graden mag oplopen. De snelheid en het oplaten lopen van de bewaartemperatuur is afhankelijk van de kiemrust van de aardappelen. Ten Brinke bv zorgt voor de apparatuur en het goed functioneren van de appartuur. U als teler houdt de machine onder controle en zorgt dat de machnine voortdurend kan beschikken over  Restrain Fuel. Ten Brinke bv zal samen met de teler het bewaarregime bepalen  aan de hand van 2-3 wekelijkse controles om tot een goed resultaat te komen.

 

Restrain ethyleen voor de pootaardappelteelt.

Als eerste hebben wij veel onderzoek gedaan afgelopen 12 jaar naar de toepassing in de pootaardappelteelt. Er wordt ondertussen ongeveer 15-20% van het areaal behandeld in de pootaardappelteelt. Dit gebeurt in alle gevallen onder begeleiding van onze teeltmanagers of die van subdealers. Jaarlijk leggen wij samen proefvelden aan. Doen verder onderzoek naar bewaring bij verschillende bewaartemperaturen. Al met al hebben wij veel kennis en ervaring opgebouwd welke wij samen met onze klanten willen delen.

De grootste voordelen op een rij:

 • Bewaren bij hogere temperatuur is mogelijk
 • Kiemrust blijft bewaart
 • Flexibel toe te passen
 • Geen aanpassingen in de bewaarschuur
 • Geen mutanten 
 • In potentie 15% meer knollen
 • Egale sortering
 • Meer rendement

 

Restrain ethyleen voor de consumptieaardappelteelt.

Samen met handelshuizen hebben wij afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de behandeling van pootgoed voor de consumptieaardappelteelt. Hierbij kwam vooral de vraag naar rassen waarvan de knolzetting aan de krappe kant is en daardoor het opbrengstniveau en het rendement het ook af laat weten. Een groot aantal rassen met potentie voor de toekomst zijn onderzocht in onze proefvelden. Daarnaast hebben wij in de praktijk nog behandelingen uitgevoerd.

De extra voordelen van pootgoed behandelen met Restrain ethyleen voor de consumptieaardappelteelt zijn:

 • Hogere opbrengst
 • Hoger rendement
 • Egalere maatsortering; minder gevoelig voor beschadiging
 • Betere kwaliteit; unifomere partij; minder hol; minder bonken.

 

Heeft u interesse om uw aardappelteelt verder te perfectioneren door de bewaring in Restrain etyleen of de bemesting van aardappelen. Neem dan contact op onze teeltmanagers of  met Ten Brinke bv (0527 274030).

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
19:09