Monitoring insecten

Monitoring insecten; terugblik op de ervaringen afgelopen jaar.

Het afgelopen seizoen heeft Ten Brinke bv het monitoren van de uienvlieg en wortelvlieg uitgevoerd bij een groot aantal percelen. Hiermee krijgen wij beter inzicht in de aanwezigheid van de insecten om een bestrijding op het juist moment met het juiste middel uit te voeren. Dit wordt met het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen en het beperkt mogen inzetten van de middelen steeds belangrijker.

 De monitoring van de uienvlieg en wortelvlieg hebben wij wekelijks gedaan en de teler krijgt hier direct na de telling een uitslag van. Sinds afgelopen jaar is het mogelijk in het klantportaal in een grafiek te volgen met het verloop van de druk op uw perceel.  

Daarnaast hebben wij ook  afgelopen jaar de monitoring van luizen in samenwerking met de NAK uitgevoerd. Deze monitoring zijn wij gestart om meer inzicht te krijgen op virusbeheersing in pootaardappels en tulpen.

 

Uienvlieg

Het monitoren van de uienvlieg is begonnen na het zaaien van de uien en is doorgegaan tot ongeveer begin augustus. De monitoring gebeurt met bekertjes met daarin een vloeistof om de vliegen te vangen.  Afgelopen seizoen zagen wij duidelijk dat er in bepaalde weken een veel hogere druk was als de weken ervoor en erna. Op sommige percelen is de druk het hele seizoen erg hoog geweest met het wegvallen van veel plantjes  als gevolg.

Vooral de zilveruien en eerste jaars plantuitjes hebben het moeten ontgelden.

Met onze monitoring kunnen wij u adviseren over het beste moment van het toepassen van middelen. Afgelopen jaar hebben wij veel pyrethroiden toegepast;  Sumicidin Super, Decis en Karate Zeon, maar dit alleen is niet voldoende. Er is op een aantal percelen ook Benevia gespoten later in het seizoen. Daarnaast hebben wij met parasitaire alen nog proeven gedaan in samenwerking met BASF om de larven van de uienvleg te doden. Toepassings methode, tijdstip en dosering zijn nog niet voldoende onderzocht om hier een heel duidelijk advies in te geven. Wij vewachten wel dat wij op zoek moeten naar een combinatie van verschillende manieren van bestrijding. Daarom zijn er het afgelopen seizoen een aantal proeven gedaan. Hoe dan ook wilt u het beste rendement van een bespuiting halen. Dit kan alleen als deze op het juiste moment wordt ingezet. Immers, wat er niet is kun je ook niet bestrijden en andersom kun je ook niet achter de feiten aanlopen.

 

Wortelvlieg

De monitoring van de wortelvlieg is gestart in juni en de vallen zijn begin oktober weggehaald. Achterafgezien hadden ze nog even kunnen blijven staan met het warme weer in die maand. De beheersing van de wortelvlieg is dit jaar goed verlopen met slechts enkele uitschieters rond Kraggenburg. De wortelvlieg was dit jaar goed te beheersen door op tijd te starten met Coragen en eventueel Benevia. Dit zijn middelen met duurwerking en wanneer deze tijdig worden gespoten volstaan vaak met een of twee bespuiting per jaar op het juiste tijdstip. Benevia en Coragen zijn middelen die echt op het juiste moment toegepast moet worden om het gewenste effect te krijgen en onnodige bespuitingen te voorkomen. Hiervoor is monitoring cruciaal en het systeem werkt goed in de praktijk.

 

Luizen monitoring tulpen en pootaardappelen

De monitoring van luizen in aardappen en tulpen is vooral van belang te weten wanneer de luizen aanwezig zijn en in welke aantallen en welke soorten. De Groene Perzikbladluis is het meest effectief in viursoverdracht. Dus deze luis speelt een belangrijke rol. Maar ook als andere luizen in grote aantallen aanwezig zijn kunnen ze veel virus overbrengen. Ook afgelopen jaar bleek weer dat slechts weinig luizen voor veel virusuitbreiding kunnen zorgen. Zeker als er al viruszieke planten in het perceel staan. Selectie is en blijft belangrijk. Bedrijfsgrootte speelt hierbij natuurlijk ook een grote rol. Je kunt nu eenmaal niet op alle percelen te gelijk aanwezig zijn. Dit vraag voor de toekomst ook om sneller methoden van vermeerdering. In aardappelen kan dat met mini knollen, in lelies door weefselkweek en schubben maar in tulpen is hiervoor geen optie mogelijk. Gezien het verdwijnen van veel gewasbeschermingsmiddelen ligt hierbij ook een taak bij de kwekers, om rassen te veredelen die minder vatbaar zijn voor non-persistente virussen.

 

Voor de toekomst met geintegreerde gewasbescherming is het belangrijk te weten dat je spuit op het juiste moment, vlak voor de ziekteverwekker aanwezig is. De kennis om te weten waarmee je bezig bent  en wat je gaat bestrijden met welk middel is van groot belang. Ten Brinke bv denkt hierbij dat monitoring een belangrijke methode is om het beste rendement te behalen uit een bespuiting. Ook komend jaar zullen wij weer monitoring van uienvlieg en wortelvlieg uitvoeren. Daarnaast hebben wij een 15-tal weerpalen om het juiste spuitmoment te bepalen om met de juiste middelen de beste bestrijding te krijgen. Dit wordt voor de toekomst nog een hele uitdaging. Wij zullen hier op onze kennisbijeenkomsten ook aandacht aan besteden.

 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze teeltmanagers.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
11:11