Notice: Undefined variable: linkedBlocks in /var/www/vhosts/tenbrinkebv.nl/httpdocs/vd_core/controllers/Block.php on line 174
Aardappelen; kiemremming consumptieaardappel begint met Royal MH60 SG.
Kiemremming consumptieaardappelen.

Aardappelen; kiemremming consumptieaardappel begint met Royal MH60 SG.

Afgelopen bewaarseizoen is duidelijk naar voren gekomen dat Royal MH60 SG de basis is voor een probleemloos bewaarseizoen van consumptie aardappelen. Toepassing op het juiste tijdstip, onder de juiste omstandigheden, is van groot belang voor de midden-lange - en de lange bewaring.

Alleen met een goede basis is het mogelijk aardappelen lang en probleemloos te bewaren en de kosten van andere kiemremmingsmiddelen laag te houden. Besteed dus aandacht en tijd om dit op het juiste moment te doen onder de goede omstandigheden.

  

Toepassing van Royal MH in aardappelen.

Het is belangrijk om de ontwikkeling van het gewas en de omstandigheden tijdens het toedienen van Royal MH goed te volgen. Voor een goede opname en werking van Royal MH is tot de loofdoding, met een periode van minimaal 3 weken. Een groen gewas met voldoende sapstroom is nodig voor een goede opname.  Belangrijk is dus om een goede inschatting van de vitaliteit van het gewas te maken op het moment van toediening. Als het gewas niet beregend kan worden en door droogte- en hittestress niet meer groeit, kan de bespuiting beter worden uitgesteld. Zolang het warm blijft kan er dan het beste 's avonds worden gespoten bij een temperatuur beneden de 25 C. Dan wordt Royal MH in de koelere nacht opgenomen door het gewas. Bij beregening van het gewas kan Royal MH het beste 1 tot 2 dagen na beregenging worden toegediend.

 

Juiste moment van toepassing.

Controleer het gewas op diverse plaatsen in het veld op de sortering: 80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm. Royal MH 60 SG stopt namelijk de celdeling. De celdeling bij knollen groter dan 25-30 mm is geweest, daarna volgt de celstrekking (de groei van de knollen in omvang).

De temperatuur bij behandelen mag niet hoger zijn dan 25 C om de loofgroei niet stil te leggen en risico op (brons)verkleuring van het loof te vermijden. Onder droge omstandigheden bij voorkeur, als het mogelijk is, de aardappelen eerst beregenen en daarna binnen 1 of 2 dagen de Royal MH 60 SG in de avond spuiten.

 

Advies toediening (aandachtspunten):

  • 3 tot 5 weken voor loofdoding, veelal na de bloei van de aardappelen.
  • Check het gewas op sortering: 80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm.
  • De temperatuur bij behandelen mag niet hoger zijn dan 25 C om de loofgroei niet stil te leggen en risico op (brons)verkleuring van het loof te vermijden.
  • Over een periode van minimaal 3 weken is een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig na de toediening.
  • Bespuiting uitstellen als door droogte- en hittestress het gewas niet meer groeit.

Advies:  Royal MH 5 kg/ha met 350 tot 500 liter water per ha. Geen uitvloeiers of andere hulpstoffen gebruiken.

 

Kiemremming en werkingsduur.

De werkingsduur is afhankelijk van het ras, jaar van toepassing en de bewaaromstandigheden. Een aanvullende behandeling met een ander toegelaten kiemremmingsmiddel is in veel gevallen noodzakelijk, maar kan soms ook achterwege blijven. Dit is afhankelijk van het ras, de bewaaromstandigheden en uiteraard het moment van afleveren. Inspecteer daarom met regelmaat de aardappelen in de bewaring op kieming.

 

Vermindering aardappelopslag.

Toepassing van Royal MH leidt tot vermindering van het aantal opslagplanten in het volggewas. Het effect is onder meer afhankelijk van het aardappelras en het jaar van toepassing. Om een volledige bestrijding te verkrijgen kan het soms noodzakelijk zijn nog aanvullende bestrijdingsmaatregelen te treffen in het gewas volgend op de teelt van aardappelen.

 

Voor vragen kunt u onze teeltmanagers raadplegen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
15:13