Phytophthora

Aardappelen; phytophthora grijpt agressief om zich heen.

Situatie phytophthora.

De phythophthora schimmel grijpt razend snel om zich heen in de aardappelen. Veel gewassen zijn laat geplant en hebben nog relatief jong blad. Daarnaast is de situatie in het najaar gunsting voor phytophthora, langere vochtige nachten en nog relatief hoge temperaturen.

 

Wat is er aan de hand!

Vorig jaar is er een nieuwe phytophthora stam waargenomen, de stam EU43. Wat is er bekend van deze nieuwe stam:

- de stam EU43 heeft voor infectie een bladnatperiode nodig van 3 uur (momenteel bijna iedere nacht).

- van infectie tot sporulatie, de gehele cyclus duurt ongeveer 3 dagen, andere stammen doen er 6-7 dagen over

- enkele middelen zoals Revus, Versilus en Dimethomorf (in Orvego) hebben een mindere werking op EU43, cymoxanil  (Curzate Partner en Cymbal hebben nog maar een beperkte curatieve werking).

 

Wat is er mis gegaan?

- De stam EU43 onderschat.

Zowel op agressiviteit als op snelheid is de stam onderschat. Daarnaast is niet overal op de juiste wijze gestart met het schema, waardoor later mogelijk een uitselectie ontstaan is van de schimmel en misschien spelen er ondertussen weer andere mutanten een rol. Ook is niet altijd snel genoeg met de juiste middelen en het juiste spuitinterval  ingegrepen.

Aangenomen mag worden dat middelen met een interval van 7 dagen om de  4-5 dagen ingezet moeten worden en middelen  (Zorvec) met een interval van 10 dagen zouden om de 7 dagen ingezet moeten worden. Het interval wordt mede bepaald door bladgroei (begin van het seizoen) en infectie druk. Daarnaast zou bij stam EU43 de middelen keuze af moeten hangen van groeistadium en infectie druk.

 

- Een spuitinterval van 7 dagen is bij een hoge infectiedruk te lang.

Een spuitinterval met enkele preventieve middelen is te lang. Wordt op dit moment Canvas of Ranman gebruikt met een 7 daags schema dan is dat te lang. Er hoort hierbij een curatieve compenent bij zoals propamocarb en/of cymoxanil.  En dan nog is 7 dagen te lang, dan is 4-5 dagten net haalbaar is de verwachting.

 

Advies komende periode

Komende periode is het noodzakelijk een middel toe te passen met een goed knolbescherming.  Daarnaast is het belangrijk dat de middelen Ranman en Canvas welke een preventieve werking hebben worden gecombineerd met een middel met curatieve werking (Edipro, Proxanil en Infinito).

 

Curatieve bespuiting:

- Proxanil 2 ltr/ha + Ranman 0,5 ltr/ha

- Infinito 1,6 ltr/ha + Cymbal 0,25 kg/ha

 

- Bij levende phytophthora aantasing een spuitinterval hanteren van 3-4 dagen.

 

Preventieve bespuiting:

- Ranman 0,5 ltr + Edipro 1-1,4 ltr/ha

- Canvas 0,3-0,5 kg/ha + Edipro 1-1,4 ltr/ha

- Infinto 1,2-1,6 ltr/ha 

 

- Preventief een sputinterval hanteren van 5-6 dagen,

  

Breed middelenpakket noodzakelijk!

Door de aanwezigheid van phytophthora stam EU43 is het noodzakelijk dat wij een breed middelenpakket beschikbaar houden. Op dit moment hebben wij dan alles nodig om de teelt tot een goed einde te brengen. Kennis en monitoring van ziektedruk is komende jaren keihard nodig om de huidige middelen op het juiste moment met de juiste strategie in te zetten. In de toekomst is naast de veredeling van resistente rassen ook een breed middelenpakket onmisbaar om resistente aardappelrassen een langere levensduur te geven met als resultaat minder inzet van chemie. Uit de interactie van veredeling, biologie en chemie zal uiteindelijk de oplossing moeten worden.............................

 

Voor vragen of advies, bel onze teeltmangers!

Ten Brinke b.v. wijst u erop dat u haar niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit geschreven adviezen, noch uit adviezen die vanuit onze medewerkers komen. Wij adviseren u alvorens u gewasbeschermingsmiddelen gaat toepassen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) te lezen en hierna te handelen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
19:52