Controleer op trips.

(Zaai)uien; controleer uw percelen op trips.

 

Op dit moment signaleren wij een toenemende aantasting van trips. Controleer uw percelen regelmatig. Nu we mooi droog weer hebben, kan de populatie snel uitrbreiden.

 

Trips in zaaiuien.

De afgelopen 4-5 jaar is het probleem trips jaar op jaar een groter probleem geworden. Echte goede middelen die 100% trips kunnen bestrijden zijn er niet (meer). Wel zijn er specifieke middelen die, mits goed ingezet, de populatie trips beheersbaar kunnen houden. Er zijn slechts enkele middelen die een redelijke werking hebben tegen trips, dit zijn Batavia en Benevia. Op gebied van biologie is het ook mogelijk trips te beheersen met Flipper en Tracer.  Alle middelen werken niet 100%, omstandigheden en spuittechniek bepalen de werking van het middel.

 

Batavia; sterk systemisch middel met een goede werking op de larve van de trips. Toepassen wanneer u de eerste larve van de tripsen vindt.

 

Benevia; niet systemisch maar wel een goede werking op de volwassen tripsen. Benevia wordt opgenomen door de trips van de bladlaag welke bedekt is met Benevia. Na opname gaat de volwassen trips dood. Een goede bedekking is belangrijk.

 

Flipper; een contact-insecticide/acaricide actief op eieren, jonge stadia en volwassen insecten. Het product moet direct in contact komen met het doelwit. Toepassen zodra opbouw van aantasting wordt vastgesteld.

 

Tracer; een contact-insecticide actief op de volwassen tripsen. 

 

De duur van de werking hangt sterk af van de mate van de groei van de uien. Wanneer een gewas snel groeit verdunt het middel extreem snel. Bij een snelle groei is de werkingsduur beperkt.

 

Advies:

- Spuit niet te vroeg, dit gaat ten koste van de werkingsduur.

- Signaleer goed, op de juiste plek, langs randen van het perceel. Bijvoorbeeld naast graan, mais of lucerne!

- Zorg dat de uien goed groeien, dus goed bemesten, de juiste meststoffen en voldoende vocht (beregenen).

- Trips is niet te bestrijden, maar wel beheersbaar te houden!

 

 

Toevoeging van Heliosol; de uitvloeier.

Voor trips is het belangrijk dat het gewasbeschermingsmiddel goed verdeeld is op het gewas. Het is positief hier een uitvloeier aan toe te voegen. Afgelopen jaren hebben wij ervaring met  Heliosol, een nieuwe uitvloeier,  die naast een uitvloeiende werking ook een insecten uitdrogende werking heeft. Heliosol gebruikt u in een dosering van 200 ml/100 ltr water. Normaal gesproken is dat dus 0,5 ltr/ha toegevoegd aan de ziekte bestrijding.

 

Heliosol is niet alleen gunstig voor de bestrijding van insecticiden maar ook geeft Heliosol een betere verdeling van de mancozeb over het blad. Hierdoor is het gewas beter beschermd tegen bladziekten.

 

Welke middelen, wanneer inzetbaar.

Op het moment wanneer er voldoende gewasontwikkeling is adviseren wij Batavia SC 0,75 ltr/ha. Batavia SC is sterk systemisch, wordt opgenomen door het blad. Vandaar dat voldoende gewasontwikkeling ook noodzakelijk is voor een goede opname.

 

Advies (normale aanpak):

Lage druk van trips, al larven aanwezig.

Batavia SC 0,75 ltr/ha + Heliosol 0,5-1 ltr/ha

 

Advies (preventieve aanpak):

Preventieve aanpak, volwassen trips en weinig of geen larven

Benevia 0,75 ltr/ha + Heliosol 0,5-1 ltr/ha

 

Advies (instandhouden natuurlijke vijanden):

Lage druk van trips en/of onvoldoende gewasontwikkeling en het instand houden van natuurlijke vijanden.

Flipper 3 ltr/ha --> spuitwater niet harder dan 16,8 dH en pH rond de 8. Dit wordt gerealiseerd door een halve dosering Intake 0,2-0,5 ltr/ha toe te voegen. 

Let op:  Flipper altijd toepassen in een 1%- tige oplossing 300 ltr water --> Flipper 3 ltr/ha + Intake 0,2-0,5 ltr/ha

 

Volwassen tripsen zijn vaak bij een hoge druk in grote aantallen aanwezig. Een betere werking is dan mogelijk door eerst de Lokfructose 2-3 ltr/ha te spuiten en daarna in de avond of 's morgens vroeg de Tracer.0,2 ltr/ha + Heliosol 0,5-1 ltr/ha

   

Advies (lage druk, onvoldoende gewasontwikkeling):

Lage druk van trips en/of onvoldoende gewasontwikkeling

Sumicidin Super 0,2 ltr/ha + Heliosol 0,5-1 ltr/ha

  

Spuit in 300-400 ltr water met een fijne / midden grove druppel, zorg voor een goede bladbedekking.

 

Heeft u vragen, bel met onze teeltmanagers.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
14:54