Monitoring uienvlieg

Uien; de strijd tegen de uienvlieg gaat weer beginnen!

Monitoring en beheersing van de uienvlieg.

Ook dit jaar gaan wij weer van start met de monitoring van de uienvlieg. Binnenkort kunt u de welbekende vlaggetjes en bekertjes weer zien verschijnen op het land. De monitoring start nadat u heeft gezaaid en gaat door tot een paar weken voor de oogst. De start van de eerste vlucht wordt ergens tussen eind april en half mei verwacht. De vliegen uit de eerste vlucht komen uit de poppen die het vorige seizoen zijn overgebleven in uienpercelen. Deze poppen blijven de winter over om het volgende voorjaar uit te komen en de nieuwe generatie uienvliegen voort te brengen. Dit is de eerste vlucht. De larven uit deze eerste vlucht zijn de grootste boosdoener, doordat de planten nog klein zijn en relatief weinig larven al veel schade kunnen toebrengen. Aan de hand van monitoring is het mogelijk op het juiste moment in te grijpen. Voor een goed resultaat is dit van groot belang.

 

Wat kunnen wij van Belem verwachten?

Belem is een nieuw toegelaten middel welke de larve van de uienvlieg dood op het moment dat de larve in aanraking komt met Belem. Belem is een granulaat welke toegepast moet worden in zaaivoor tijdens het zaaien. Beter nog, het middel moet in de grond boven het zaadje verspreid liggen. Dit is een andere toepassing dan Vydate 10 G of een startfosfaat. De juste toepassing is van groot belang.

De duurwerking van Belem is ongeveer 6-8 weken. Dit betekend dat u bij het zaaien van de uien op 1 april een werking heeft van 15-30 mei.  De eerste uienvliegen worden veelal rond 15 mei geconstateerd. De vluchten volgen zich daarna snel op waardoor het resultaat nooit 100% zal zijn. Dit geldt natuurlijk niet voor eerste jaars plantuitjes welke in mei gezaaid worden. Hiervan zou logischerwijs een beter resultaat van verwacht mogen worden.

Advies:  Belum 12 kg/ha in de rij

 

Bestrijding van vrijlevende alen en uienvlieg?

Vaak kan maar een granulaat toegepast worden op een zaaimachine, er moet een keuze gemaakt worden Vydate of Belem. Een andere optie is de  toepassing van Nemguard. Nemguard is een bioligisch gewasbeschermingsmiddel met een werking tegen uienvlieg en aaltjes. Deze mogelijkheid ligt dus ook nog voorhanden.

Advies: Nemguard  20 kg/ha in de rij

 

Waarom is monitoring van de uienvlieg belangrijk?

Om het juist moment van ingrijpen te kunnen bepalen is het belangrijk dat u weet wat de populatie uienvliegen in uw perceel doet. Zelfs het perceel van de buurman kan een heel andere druk kennen dan dat van u. De schade volgt enige tijd nadat de eerste vliegen worden gevangen. Wanneer u echt visueel schade gaat zien bent u het beste bestrijdingsmoment al voorbij. In dat geval zullen meerdere correcties nodig zijn om de schade te beperken. Met tijdig ingrijpen heeft u een betere kans om grote problemen voor te blijven.

 

Geintegreerde bestrijding uienvlieg

Het afgelopen jaar hebben wij in praktijkproeven ervaring opgedaan met insect parasitaire aaltjes (Nemasys F) waarmee veelbelovende resultaten zijn gehaald. Dit jaar gaan wij de proef herhalen met als doel meer kennis te vergaren om deze methode in te zetten in de strijd tegen de uienvlieg. Waar we dit jaar met name naar gaan kijken is het moment van toepassing en de intervallen tussen de toepassingen. Deze methode van plaagbeheersing is biologisch en past binnen de geïntegreede gewasbeschering.

 

Opgave monitoring uienvlieg

De monitoring van de uienvlieg doen wij wekelijks. De uitslag krijgt uw direct na telling  per e-mail via ons CRM systeem. In "MIJN TENBRINKE"  kunt u alle tellingen van al uw percelen zelfs in een grafiek uitgwerkt zien. De kosten van de monitoring worden als volgt gerekend; er is een start tarief voor de plaatsing van een set van 3  bekers en een bedrag voor de wekelijkse telling van vliegen. 

 

Als u interesse heeft om uw perceel uiten te laten monitoren op uienvlieg dan kunt u contacht opnemen met uw teeltmanager of ons kantoor.

 

 

 

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
02:01