Algemeen; grasland doodspuiten met Roundup Ultimate zonder dat het geel ziet!

Grasland en ook grasland voor bloembollen wordt binnenkort weer doodgespoten om lastige grassen zoals kweekgras maar ook onkruid te bestrijden. Roundup wordt veel toegepast om juist het gebruik van andere middelen te voorkomen en zo een teelt schoon te beginnen. Lees hieronder meer!

 

Intergrated Crop Management

Om de toelating van Roundup Ultimate te behouden is het belangrijk dat u verstandig omgaat met toepassing ervan. Pas het op de juiste methode toe en houdt rekening met de omwonenden. Zorg dat u binnen 7-10 dagen het perceel bewerkt zodat er geen "gele" percelen liggen in de fris groene omgeving. Ga hier verstandig mee om, er zijn tegenwoordig uitstekende manieren om dat grasland ondiep te bewerken zodat het niet zichtbaar geel wordt.

 

Waar om spuiten we grasland dood?

Er zijn geen problemen met Roundup UItimate als we ons goed houden aan de toepassings voorschriften van Roundup en rekening houden met de omgeving. De voordelen van Roundup worden vaak vergeten. Met Roundup lossen we problemen op, door onkruiden en lastige grassen te bestrijden. Als deze op een ander manier bestreden moeten worden tijdens een teelt kost dat vaak veel meer actieve stof van andere middelen.

Dit veroorzaakt een grotere milieubelasting dan door de toepassing met Roundup. Mits goed toegepast natuurlijk en wanneer het ook verantwoord is.

 

Verstandig toepassen van Roundup

- toepasssen volgens de wettelijke voorschriften, net als andere gewasbeschermingsmiddelen- lees en respecteer het wettelijk

- houdt rekening met buurpercelen

- gebruiksvoorschrift (etiket)en -gewassen

- spuit nooit bij een windsnelheid boven 5 meter / seconde

 

Optimale Flexibiliteit

- Roundup Ultimate biedt u in alle opzichten de meest effectieve werking. De unieke producteigenschappen sluiten aan bij geintegreerde gewasbescherming met oog voor duurzaamheid.

- een nmalige behandeling volstaat.

- de formulering beperkt de vorming waarmee een minimale milieubelasting van fijne druppels waardoor het bereikt wordt risico op drift beperkt wordt.

 

Juiste toespassing.

- de hardheid van het gebruikte spuitwater heeft bij Roundup Ultimate nauwelijks effect op het resultaat waardoor u meer zekerheid heeft op een geslaagde toepassing.

- bij  eenjarige onkruiden kan 1 uurna toepassing al een grondbewerking plaatsvinden.

- zo beperkt u de maatschappelijke discussie rondom gele velden.

 

Met zorg voor de omgeving houdt u rekening met de volgende punten:

- Wie gewasbeschermingsmiddelen toepast moet voldoen aan zorgplicht.

- U beperkt risico''s van de toepassing voor mens dier en milieu zo goed mogelijk.

- Voorkom erfemissie en reinig spuit-

- Voorkom drift door middel van de juiste kantdoppen en houd voldoende afstand tot de sloot of het buurperceel .

- Maak gebruik van apparatuur op een daarvoor ingerichte spoelplaats.

- Verspuit restvloeistof bij voorkeur op het perceel

- Voor meer informatie: www.agro.bayer.nl en www.roundup.nl

- Roundup Ultimate is een gedeponeerd merk van de Bayer Group.

- Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.

- Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

- Voor verdere informatie aangaande toepassingsgebieden en dosering, raadpleeg www.ctgb.nl

 

Voor vragen omtrent het gebruik van Roundup Ultimate kunt u contact opnemen met Ten Brinke bv of met de leverancier Bayer.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
22:04