Naar inhoud

Studieclub

Regelmatig houden wij lezingen voor studieclubs van akkerbouwers, veehouders, bloembollentelers of loonwerkers.

 

In de veehouderij zijn wij momenteel met een aantal groepjes veehouders bezig om regelmatig bij collega's te gaan kijken (zgn. weidewandeling) met als doel om van elkaar te leren en samen bedrijfsbreed verbeteringen door te voeren om tot een hoger rendement te komen.

 

Wij hechten grote waarde aan de interactie tussen leverancier en  teler. Innoveren en uitwisselen van kennis is onontbeerlijk in de landbouwsector.

 

Heeft u interesse voor een lezing of rondgang op ons bedrijf dan kunt u contact opnemen. In overleg stellen wij onze presentatieruimte beschikbaar en regelen wij een hartelijk welkom!

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.