Naar inhoud

Bodemonderzoek

Om de gewassen maximaal te laten presteren gaat Ten Brinke b.v. altijd uit van een juist grondonderzoek per perceel. Dit uitgebreide grondonderzoek laat Ten Brinke b.v. uitvoeren bij Eurofins-Agro in Wageningen. Met dit onderzoeksinstituut heeft Ten Brinke b.v. nauwe contacten.

 

Aan de hand van dit grondonderzoek wordt een basis advies gemaakt. Dit is deels afhankelijk van de ervaring van de teler en de ervaring van Ten Brinke b.v.  Dit basis advies wordt uitgewerkt in een bemestingsplan "Groei in balans!"

 

Gedurende de teelt volgt Ten Brinke b.v. het juiste verloop van de belangrijkste voedingselementen in de bodem via grondonderzoek. Dit onderzoek kunnen wij in onze eigen onderzoeksruimte analyseren. Op deze wijze kunnen wij snel een advies uitbrengen en corrigeren met kunstmest of bladmeststof indien nodig.

 

Door dit gedurende de teelt te blijven monitoren komen wij, samen met andere teeltmaatregelen, tot bijzonder goede resultaten.

Dit uit zich niet alleen in de opbrengst, maar ook in de kwaliteit van de producten.

 

 

 

 

 

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.