Groenbemesters, maak de juiste keuze.

Groenbemesters; planmatige aanpak aaltjes en bodemkwaliteit.

Ten Brinke b.v. heeft een assortiment groenbemesters voor een planmatige aanpak van aaltjes en bodemkwaliteit. De keuze voor de juiste groenbemester hangt af van uw doelen. Heeft u last van bodemgebonden ziekten en plagen, dan kan de keuze voor de juiste groenbemester het probleem volledig of gedeeltelijk verhelpen. Belangrijk hiervoor is een planmatige aanpak, waarbij de vruchtwisseling centraal staat. 

 

Om een juiste groenbemester te kiezen moet er eerst in kaart zijn gebracht welke bodemgebonden problemen u heeft. In het geval van aaljtes is het belangrijk om periodiek een aaltjesmonster te nemen, om goed in beeld te houden welke aaltjes een probleem vormen binnen uw bouwplan. Dit jaar zien we weer toenemende problemen met aaltjesbeheersing. Er is een toename in problemen met M. Chitwoodi, maar ook andere wortelknobbelaaltjes zoals M. Hapla en M..Naasi geven op steeds meer percelen problemen. Verder zien we ook problemen met Pratylenchus Penetrans, cysteaaltjes en zijn er met name dit jaar problemen met het vrijlevende aaltje Paratrichodorus Teres. Genoeg om rekening mee te houden voor een juiste groenbemester-keuze!

 

Geslaagde groenbemester

Voor een goed effect van de groenbemester is het belangrijk dat gewas goed ontwikkelt en voldoende lang staat. Hiervoor is een goede structuur, bemesting en een eventuele onkruidbestrijding ook nodig. Een andere optie is om bouwplanmatig groenbemesters als volledige teelt in te zetten. Dan kan ook het beste effect verwacht worden van de groenbemester. Onze ervaring is dat het telen van een groenbemester gedurende een volledig seizoen een significante opbrengstverhoging kan geven in het volggewas. Met name in hoog renderende gewassen (uien, wortelen, aardappelen, bloembollen) kan dit zich gemakkelijk terugverdienen.

 

Bladrammenas

We hebben twee rassen bladrammenas beschikbaar. Bladrammenas is geschikt voor zaai tot september. Zaaiadvies 20-25 kg/ha. Bladrammenas geeft weinig vermeerdering van het vrijlevende aaltje P. Teres.

 • Bladrammenas GeronBrede resistentie, BCA 1, M. Chitwoodi en redelijke M. Hapla resistentie
 • Bladrammenas Granada (beschikbaar rond eind juli), Brede resistentie BCA 1, M. Chitwoodi en de beste M. Hapla resistentie

 

Gele mosterd

Als alternatief voor bladrammenas bij late zaai, kan er gele mosterd gezaaid worden. Zaaiadvies is 20-25 kg/ha. Gele mosterd geeft weinig vermeerdering van het vrijlevende aaltje P. Teres. We hebben 2 rassen gele mosterd beschikbaar, beide hebben BCA 2.

 • Gele mosterd Floraine (zolang voorradig)
 • Gele mosterd Iris

 

Tagetes

Tagetes wordt met name ingezet voor het reduceren van P. Penetrans. Een geslaagde Tagetes die voldoende lang staat kan bijna 100% reductie geven van P. Penetrans. Naast de sterke reductie van P. Penetrans reduceert Tagetes ook alle typen wortelknobbelaaltjes, waaronder dus ook M. Chitwoodi en M. Hapla. Zaaiadvies 10-12 kg/ha. Voor het zaaien van Tagetes hebben wij contact met Loonbedrijf Joldersma uit Smilde. Bij interesse kunt u contact opnemen met Rick Veldhuisen, 06-13 73 24 97.

 

Japanse haver

Japanse haver heeft een snelle ontwikkeling en geeft een matig tot redelijke reductie van P. Penetrans. Zaaiadvies is 60-80 kg/ha.

 • Japanse Haver Vitalli (zolang voorradig)
 • Japanse Haver Exito

 

Rogge

Rogge is een geschikte groenbemester voor zaai na maïs. Rogge kan tot eind oktober gezaaid worden en kan eventueel ook als voedergewas ingezet worden.

 • Zaairogge (groenbemester) zaaiadvies 80 kg/ha
 • Bladrogge Protector (voedergewas) zaaiadvies 120 kg/ha

 

Engels en Italiaans raaigras

Engels en italiaans raaigras zijn eenvoudige groenbemesters met een hoge slagingskans. Ook geeft het goede mogelijkheid voor het bestrijden van breedbladige onkruiden. We hebben Engels raaigras Ballintoy beschikbaar en Italiaans raaigras Barultima en Intermezzo. Zaaiadvies is 25-30 kg/ha.

 • Engels raaigras Ballintoy
 • Italiaans raaigras Intermezzo (zolang voorradig)
 • Italiaans raaigras Barultima

 

Roodzwenk/rietzwenk

Als alternatief voor Engels -en Italiaans raaigras kan ook roodzwenk of rietzwenk gezaaid worden. Roodzwenk en rietzwenk geven beide erg veel organische stof, meer dan raaigras. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden voor bestrijding van grassen zoals hanepoot.

 

Er is onderzoek gaande naar enkele roodzwenk en rietzwenk rassen die een resistentie hebben voor P. Penetrans en voor M. Chitwoodi. Neem contact op met een van onze teeltmanagers voor extra informatie.

 

Mengsels

De laatste jaren wordt er steeds meer ingezet op groenbemestermengsels. Groenbemestermengsels hebben als voordeel dat deze vaak een grotere bijdrage leveren aan de bodemvruchtbaarheid, door de diversiteit van het gewas. Het probleem met deze mengsels is dat deze niet geschikt zijn als er problemen zijn met aaltjes!

Wij hebben normaliter niet veel groenbemestermengsels beschikbaar. Deze zijn op bestelling eventueel wel leverbaar. Informeer bij interesse naar de mogelijkheden.

 

Wilt u nog meer weten over groenbemesters en wat de beste keuze voor uw situatie is, bel dan met onze teeltmanagers.

Ten Brinke b.v. wijst u erop dat u haar niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit geschreven adviezen, noch uit adviezen die vanuit onze medewerkers komen. Wij adviseren u alvorens u gewasbeschermingsmiddelen gaat toepassen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) te lezen en hierna te handelen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
20:02