Naar inhoud

Veiligheid gebruiker

Gewasbeschermingsmiddelen worden vóór toelating streng getest op gevaren voor-  en tijdens de toepassing van de middelen voor de mensen die er mee werken. Bij de toepassing wordt gekeken of mensen direct in aanraking komen met de middelen, hoe lang dit duurt en of er een mogelijkheid is of deze middelen via ademhaling in het lichaam komen.

 

Deze testen worden zorgvuldig uitgevoerd op een door de overheid (CTGB) opgelegde methode. Fabrikanten sluiten zoveel mogelijk risico's uit door eventuele aanpassing van formulering of  juist door een andere toepassingsmethodiek te gebruiken.  Op deze manier is het mogelijk veilig met de deze middelen te werken mits men zich houdt aan het gebruiksvoorschrift  welke op etiket staat weergegeven.

 

 

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.