Naar inhoud

Zaaiuien; bodemherbicide op vochtige grond.

01 mei 2020

Belangrijk in (zaai)uien is dat we wekelijks een lage dosering spuiten. Dit kunnen contactmiddelen en/of bodemherbiciden zijn. Belangrijk is de juiste keuze te maken bij de juiste weersomstandigheden en het gewasstadium. Lees hieronder meer.

 

Vochtige grond en niet afgehard gewas

 

Nu de grond een beetje vochtig is zijn er mogelijkheden om exrta bodemherbicide te spuiten in uien. Echter door de onregelmatige opkomst op veel percelen moeten we hiervoor ook uitkijken met enkele middelen bijvoorbeeld AZ500 en WingP.

 

Welke mogelijkheden zijn er:

- AZ500;  sterk op kleinkruiskruid, kamille en en andere zaadonkruiden

- Pyramin DF;  sterk op breedbladige zaadonkruiden, kamille en kleinkruid (let op:  opgebruiktermijn)

- Stomp 400 SC;  sterk op veelknopigen als roodbeen, varkensgras en ook straatgras uit zaad

- Chloor ipc;  sterk op zaadonkruiden, muur en straatgras

- Wing P;  sterk op zaadonkruiden, veelknopigen en ooievaarsbek

- Dual Gold; sterk op zaadonkruiden en ooievaarsbek (let op: niet op zandgronden en niet in grondwaterbeschermingsgebieden)

- Boxer; sterk op kleefkruid en andere zaadonkruiden, 

 

Pas bij een wisselvallige opkomst op met middelen als AZ500, Wing P, Pyramin DF, Boxer en ook Dual Gold.  Deze middelen kunnen niet vooropkomst gespoten worden.   Wacht eerst tot u voldoende vitale planten heeft en pas daarna deze middelen toe.

 

Advies:

Staan alle uien in kramstadium of groter:

Stomp 400 SC  0,5 ltr/ha + Chloor ipc 0,5 ltr/ha + AZ500 0,2 ltr/ha

of

Wing P 1 ltr/ha + Chloor ipc 0,5-1 ltr/ha + AZ500 0,2 ltr/ha

 

Staan nog niet alle uien boven (dan geen AZ500) maar:

Stomp 400 SC  0,5 ltr/ha + Chloor ipc 0,5 ltr/ha

 

Spuiten in 350 ltr water midden grove druppel.

 


 

Als de zaaiuien in het stadium zijn van een eerste echte pijp met een minimale lengte van 3 cm en een afgehard gewas kunnen we aanwezige onkruiden makkelijker bestrijden met contact middelen. Op dit moment zijn de weersomstandigheden wat wisselend maar belangrijk is een juiste keuze op het juiste moment op een afgehard gewas te maken.

 

Zonnig, droog en afgehard gewas.

De volgende contact middelen hebben een toelating in uien:

- Starane Top; sterk op veelknopige onkruiden waaronder varkensgras, roodbeen, zwaluwtong en aardappelopslag

- Basagran; sterk op veelknopige onkruiden en ook op kamille en klein kruiskruid

- Emblem Flow / Bromotril; sterk op breedbladige onkruiden als herderstasje, kleinkruiskruid, zwarte nachtschade en een redelijke werking op veelknopige onkruiden

- Lentagran WP; sterk op melde, melganzevoet en breedbladige onkruiden

 

Een keuze kan bijvoorbeeld zijn: 

Starane Top 0,1 ltr/ha + Basagran 0,15 ltr/ha + Emblem Flow 0,15 ltr/ha

 

Spuiten in 350 ltr water midden grove druppel.

 

De situatie van de onkruidbezetting  is bepalend welke mix van bovenstaande middelen er toegepast kan worden. Daarnaast bepalen de weersomstandigheden de toepassing. In overleg met onze teeltmanager kan een passende mix gekozen worden.

 

Aanbeveling:

- Spuit contact middelen in uien altijd met een midden grove druppel in 350 ltr water per ha voor een goed resultaat.

- Zorg dat uw spuitmachine schoon is, dit betekent  gereinigd met water en ook schoon van olieachtige middelen, deze kunnen het resultaat extreem beïnvloeden.

 

Heeft u vragen over de onkruidbestrijding in uien, onze teeltmanagers staan voor u klaar.

Tags:

uien

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.