Naar inhoud

Wortelen; veel meeldauw aantasting waargenomen.

09 september 2019

Door de vochtige nachten en de droge grond is het loof van de wortelen erg gevoelig voor meeldauw. Controleer uw gewas. Lees hieronder meer.

In veel percelen winterwortelen zien we nu een aantasting van meeldauw.  Meeldauw treedt vaak op na een droge periode op planten welke geleden hebben van de droogte (stilstand in de groei). Vochtige nachten en de aanwezigheid van de meeldauwschimmel kunnen de schimmel explosief laten groeien. Vaak gaat dit weer ten koste van de groei, de plant begint dan weer nieuw blad te vormen en dit is dan weer gezond en heeft ook meer weerstand.

Gewassen wortelen welke beregend zijn en regelmatig bemest hebben doorgaans geen of veel minder aantasting van meeldauw.

 

Is het nu nog droog dan is het aan te raden te beregenen als er goed en voldoende water beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk de bemesting  op peil te houden.

 

Houd ook een strak schema voor de ziektebestrijding aan. Spuit met goede middelen en houd rekening met een zo klein mogelijke kans op residu in de peen.

 

Ons advies om meeldauw te bestrijden met een combinatie van Amistar TOP en Score.  Amistar is meer preventief en iets curatief op meeldauw. Score (difenoconazole) heeft een meer curatieve werking tegen meeldauw.

 

Heeft u geen meeldauw of een lichte aantasting meeldauw.

Advies: Amistar Top 1 ltr/ha

 

Heeft u een zware aantasting meeldauw.

Advies: Amistar Top 1 ltr/ha + Score 0,5 ltr/ha.

 

Het effect verbeteren?    Voeg een uitvloeier toe en streef naar een juiste kwaliteit van het spuitwater. Ons advies voeg  Intake 0,3-0,5 ltr/ha toe.

Punt van aandacht:     Houd wel het aantal actieve stoffen in de perken ivm de export van de peen.

 

Score; dosering 0,5 ltr/ha, maximaal aantal toepassingen 3; interval 14 dagen; veiligheidstermijn 14 dagen.

Amistar Top; 1 ltr/ha, maximaal aantal toepassingen 2; interval 14 dagen; veiligheidstermijn 14 dagen.

 

Eventueel kunt u Coragen 175 ml/ha  toevoegen tegen wortelvlieg.

 

Voor advies, bel met onze teeltmanagers.

 

Tags:

bemesting
gewasbescherming

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.