Naar inhoud

Witlof; bemesting, wortelluis en sclerotinia vragen aandacht.

05 augustus 2019

De witlof groeit snel en vormt veel nieuw blad. Sclerotinia mag niet vergeten worden tijdens deze warme vochtige weken. Daarnaast vraagt bladvuur, wortelluis en witlofmineervlieg de volle aandacht. Lees hieronder meer.

 

Bemesting van de witlof.

Door de snelle ontwikkeling van het gewas zien wij een grotere opname van o.a. stikstof in de witlof. Afhankelijk van de structuur van de grond en de hoeveelheid neerslag constateren wij een lagere beschikbare hoeveelheid stikstof - mineraal in de bodem.

Afhankelijk van mineralisatie uit organische mest, groenbemester of organische stof kan nog voldoende stikstof vrijkomen voor het gewas. Belangrijk is dit aan de hand van grondanalyse te volgen zodat uw gewas een constante ongestoorde groei doormaakt.

Op enkele percelen zien wij ook een mindere beschikbaarheid van kali in de bodem. Dit wordt mede bepaald door de historie van het perceel en de mineralisatie. Een mengmest 14-0-24 is uitermate geschikt als overbemesting.

Advies: door grondanalyse krijgt u een beter inzicht  in de beschikbaarheid van de voedingselementen. Wij kunnen de grondmonsters voor u analyseren.

 

Wortelluis en witlofmineervlieg.

Wortelluis kan veel groeiremming veroorzaken in de teelt van witlof. Vaak komt het op plekken voor en zien we de verschijnselen, rood verkleurde bladranden en/of het gewas gaat slap  hangen. De wortelluizen (geel van kleur) zitten dan aan de penwortel van de witlof in de grond en scheiden een witte stof uit, welke duidelijk zichtbaar is. Wortelluis geeft de meeste schade wanneer de grond droger wordt en de planten meer geplaagd worden en daardoor moeilijker vocht kunnen opnemen. 

Advies:  Movento 0,5 ltr/ha

 

Bestrijding en voorkomen bladvuur.

U kunt aan de Movento bespuiting Koper Fl. 3 ltr/ha toevoegen om bladvuur tegen te gaan. Bladvuur ontstaat bij overdadig loof en wordt veroorzaakt door een bacterie. Koper Fl. maakt het gewas sneller droog, dit voorkomt en bestrijdt bladvuur. 

 

Bestrijding en voorkomen sclerotinia.

Nu de grond vochtig is en de temperatuur relatief hoog, is de kans  op ontwikkeling van sclerotinia groot. Sclerotinia moet dan ook preventief aangepakt worden. Belangrijk is dan ook nu de eerste bespuiting uit te voeren als er nog geen sclerotinia  schade in het gewas aanwezig is.

Advies:  Flint 0,25 ltr/ha

 


U kunt deze middelen ook combineren in een bespuiting:

Advies:  Movento 0,5 ltr/ha + Koper FL 3 ltr/ha + Flint 0,25 ltr/ha

 

Spuit met voldoende water 300-400 ltr/ha,  het liefst  's morgens of  's avonds op een vrijwel droog gewas voor een betere opname. 


 

Tags:

Samen ondernemen
witlof

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.