Naar inhoud

Uien; trips en uienvlieg bedreiging voor de teelt van uien.

17 juni 2020

Op dit moment is de druk van uienvlieg in sommige gebieden extreem hoog. Ook trips is nu in opkomst en vraagt om extra aandacht. Lees hieronder meer over de aanpak!

Uienvlieg - zie film.

In veel percelen in vooral de rand van de Noordoostpolder is de druk van uienvlieg extreem hoog. Op dit moment is de schade het grootst in eerste jaarsplantuien en zilveruien. Een goede oplossing is er niet. Wel is het noodzakelijk te kijken naar de perceels keuze ten opzichte van percelen waar vorig jaar uien gestaan hebben.

 

Ten Brinke bv heeft van 30 percelen de opbouw van de populatie in beeld en is bezig daar een juiste visie op los te laten voor de beheersing van de plaag. Geintegreeerde bestrijding dus. Wil je dit goed doen dan is het echter wel nodig bij ieder perceel vangbekers te plaatsen om de druk van de uienvlieg in kaart te brengen.

 

Het onderzoek wordt op dit moment vervolgd en wij verwachten in de loop van het jaar een redelijk beeld te krijgen van de aanpak.

Wilt u meer informatie over de beheersing van de uienvlieg dan kunt u bellen met onze teeltmanagers.

 

  

Trips in zaaiuien - zie foto.

De afgelopen 4-5 jaar is het probleem trips  jaar op jaar een groter probleem geworden. Echte goede middelen die 100% trips kunnen bestrijden zijn er niet (meer). Wel zijn er specifieke middelen die mits goed ingezet de populatie trips beheersbaar kunnen houden. Er zijn slechts enkele middelen die een redelijke werking hebben tegen trips, dit zijn Batavia en Benevia. Op gebied van biologie is het ook mogelijk trips te beheersen met Flipper.  Alle middelen werken niet 100%, omstandigheden en spuittechniek bepalen de werking van het middel.

 

Batavia; sterk systemisch middel met een goede werking op de larve van de trips. Toepassen wanneer u de eerste larve van de tripsen vindt. 

 

Benevia; niet systemisch maar wel een goede werking op de volwassen tripsen. Benevia wordt opgenomen door de trips van de bladlaag welke bedekt is met Benevia. Na opname gaat de volwassen trips dood. Een goede bedekking is belangrijk.

 

Flipper; een contact-insecticide/acaricide actief op eieren, jonge stadia en volwassen insecten. Het product moet direct in contact komen met het doelwit. Toepassen zodra opbouw van aantasting wordt vastgesteld.

 

De duur van de werking hangt sterk af van de mate van de groei van de uien. Wanneer een gewas snel groeit verdunt het middel extreem snel. Bij een snelle groei is de werkingsduur  beperkt.  

 

Advies:

- Spuit niet te vroeg, dit gaat ten koste van de werkingsduur.

- Signaleer goed, op de juiste plek, langs randen van het perceel. Bijvoorbeeld naast graan, mais of lucerne!

- Zorg dat de uien goed groeien, dus goed bemesten, de juiste meststoffen en voldoende vocht (beregenen).

- Trips is niet te bestrijden, maar wel beheersbaar te houden!

 

 

Toevoeging van Heliosol; de uitvloeier.

Voor trips is het belangrijk dat het gewasbeschermingsmiddel goed verdeeld zit op het gewas. Het is positief hier een uitvloeier aan toe te voegen. Afgelopen periode hebben wij gezocht naar de juiste uitvloeier. Heliosol is een nieuwe uitvloeier die naast een uitvloeiende werking ook een insecten uitdrogende werking heeft. Heliosol gebruikt u in een dosering van 200 ml/100 ltr water. Normaal gesproken is dat dus 0,5 ltr/ha toegevoegd aan de ziekte bestrijding.

 

Heliosol is niet alleen gunstig voor  de bestrijding van insecticiden maar ook geeft Heliosol een betere verdeling van de mancozeb over het blad. Hierdoor is het gewas beter beschermd tegen bladziekten.

 

Welke middelen, wanneer inzetbaar.

Op het moment wanneer er voldoende gewasontwikkeling is adviseren wij Batavia SC 0,75 ltr/ha. Batavia SC is sterk systemisch, wordt opgenomen door het blad. Vandaar dat voldoende gewasontwikkeling ook noodzakelijk is voor een goede opname. 

 

Advies:

Lage druk van trips, al larven aanwezig.

Batavia SC 0,75 ltr/ha + Heliosol 0,5-1 ltr/ha

 

Advies:

Preventieve aanpak, volwassen trips en weinig of geen larven

Benevia 0,75 ltr/ha + Heliosol 0,5-1 ltr/ha

 

Advies:

Lage druk van trips en/of onvoldoende gewasontwikkeling en het instand houden van natuurlijke vijanden.

Flipper 3 ltr/ha     --> spuitwater niet  harder dan 16,8 °dH en pH rond de 8.

Let op: Flipper altijd toepassen in een 1% tige oplossing 300 ltr water --> Flipper 3 ltr per ha.

 

Advies:

Lage druk van trips en/of  onvoldoende gewasontwikkeling

Sumicidin Super 0,2 ltr/ha + Heliosol 0,5-1 ltr/ha

 

 

Spuit in 300-400 ltr water met een fijne / midden grove druppel, zorg voor een goede bladbedekking.

 

Heeft u vragen, bel met onze teeltmanagers. 

Tags:

gewasbescherming
Bilogische gewasbeschermi

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.