Naar inhoud

Uien; trips beter beheersbaar met nieuwe uitvloeier Heliosol.

25 juni 2019

In veel percelen zaaiuien is aantasting van trips aanwezig. De beheersing hiervan vraagt de komende tijd de nodige aandacht. Geheel bestrijden is vrijwel niet mogelijk maar beheersbaar houden is beslist nodig. Lees hieronder meer!

Nu al veel trips in zaaiuien.

De afgelopen 4-5 jaar is het probleem trips  jaar op jaar een groter probleem geworden. Echte goede middelen die 100% trips kunnen bestrijden zijn er niet. Wel zijn er specifieke middelen die mits goed ingezet de populatie trips beheersbaar kunnen houden.

Op dit moment is de druk het hoogste bij uien waarvan het zaad  niet behandeld is met een IC-coating.

Percelen met een IC-coating hebben een duidelijk lagere bezetting van trips.

 

Heliosol; de nieuwe uitvloeier.

Voor trips is het belangrijk dat het gewasbeschermingsmiddel goed verdeeld zit op het gewas. Het is positief hier een uitvloeier aan toe te voegen. Afgelopen periode hebben wij gezocht naar de juiste uitvloeier. Heliosol is een nieuwe uitvloeier die naast een uitvloeiende werking ook een insecten dodende werking heeft. Heliosol gebruikt u in een dosering van 200 ml/100 ltr water. Normaal gesproken is dat dus 0,5 ltr/ha toegevoegd aan de ziekte bestrijding.

 

Heliosol is niet alleen gunstig voor insecticiden maar ook geeft Heliosol een betere verdeling van de mancozeb over het blad. Hierdoor is het gewas beter beschermd tegen bladziekten.

 

Welke middelen, wanneer inzetbaar.

Op het moment wanneer er voldoende gewasontwikkeling is adviseren wij Batavia SC 0,75 ltr/ha. Batavia SC is sterk systemisch, wordt opgenomen door het blad. Vandaar dat voldoende gewasontwikkeling ook noodzakelijk is voor een goede opname. 

 

Advies:

Hoge druk van trips en voldoende gewasontwikkeling

Batavia SC 0,75 ltr/ha + Heliosol 0,5-1 ltr/ha

 

Advies:

Lage druk van trips en/of  onvoldoende gewasontwikkeling

Sumicidin Super 0,2 ltr/ha + Heliosol 0,5-1 ltr/ha

 

Is er nog niet voldoende bladontwikkeling, vindt u toch een lage trips aantasting, dan adviseren wij een pyrethroide als Sumicidin Super, SumiAlpha of Decis EC in combinatie met Heliosol.

 

Spuit in 300-400 ltr water met een midden grove druppel. 

 

Tags:

gewasbescherming

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.