Naar inhoud

Uien; spuiten voor houdbaarheid met Royal MH60 onder droge omstandigheden.

29 juli 2019

Dit jaar, weer onder droge omstandigheden, komt de houdbaarheid van de bespuiting met Royal MH60 SG in uien op een moeilijk moment. De uien bleven lang staan maar nu na het weekend zijn toch veel uien gaan "hangen". Een goed spuitmoment met de juiste uitvloeier kan het verschil maken. Lees hieronder meer.

Methoden om het moment  van de bespuiting voor houdbaarheid in zaaiuien te beoordelen.

 

Er zijn een aantal methoden om de uien te beoordelen voor een optimaal moment om een anti-spruit bespuiting uit te voeren. Het juiste tijdstip is in uien afhankelijk van de dag-lengte en ligt veelal in de 1e week van augustus. Hieronder volgen 3 criteria van beoordelen die uiteindelijk weer heel dichtbij elkaar komen:

 

1. Door te gaan meten met uw schuifmaat, komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt tot spuiten overgaan als de nek/bolverhouding minimaal 1:3 is, mits dat niet afwijkt van de genoemde periode van strijken.

 

2. Spuit wanneer 10-20% van de uien gestreken is in het veld. Let wel achter singels of boomwallen strijken uien soms eerder door droogte of een slap gewas.

 

3. Door het wegen van de bladloze rokken  ten opzichte van de  ui. Het loof en de wortels verwijderen van de ui. De totale ui daarna wegen. De ui doormidden snijden in de lengte richting. De bladloze rokken eruit halen en wegen. De bladloze rokken moeten minimaal 15% bedragen van de totale ui.

 

Advies:  Royal MH 60 SG  3,75 kg/ha + Designer 0,5 ltr/ha

 

 

Bespuiten onder omstandigheden van "droogte".

Onder de huidige omstandigheden van droogte kunt u het beste spuiten nadat het gewas beregend is. Is een beregening niet haalbaar of mogelijk kies dan altijd een goed moment in de avond voordat de dauw er in valt of juist 's morgens vroeg wanneer de dauw er net af is.  Gebruik altijd een goede uitvloeier, deze bepaalt in grote mate de verdeling op het blad en de opname, zeker onder kritische omstandigheden zoals dit jaar. 

 

Aanbevelingen:

• Spuit met 350-400 ltr water  en een fijne druppel, eventueel is op een hangend gewas heen en weer spuiten een optie (2 maal 200 ltr water/ha).

• Gebruik altijd een goede uitvloeier, de beproefde uitvloeiers zijn Designer 0,5 ltr/ha en Agral Gold 125 ml/ha.

• Houd uw gewas tijdens de groei vitaal en gezond, vrij van trips en schimmelaantastingen om in de afrijpingsfase voldoende sapstroom te houden.

• De antispruitbehandeling uitvoeren als het gewas begint te strijken.

• Te vroeg spuiten geeft kans op holle uien/losse rokken, terwijl te laat spuiten een verminderde opname en daardoor verminderde werking tot gevolg kan hebben.

• Het antispruitmiddel heeft minimaal twee weken nodig om volledig door de bol opgenomen te worden. Houd daarom ook na de bespuiting uw gewas in ieder geval twee weken gezond en vitaal.

• Het beste tijdstip om te spuiten is in de avond, voordat de dauw erin valt. 

• Onder droge omstandigheden gaat de voorkeur uit eerst te beregenen of de bespuiting uit te voeren na een regenbui.

• Houd de uien in de bewaring droog met een constante bewaartemperatuur en een relatieve luchtvochtigheid van rond de 80%. Dit helpt om de uien in kiemrust te houden.

 

Voor vragen omtrent het juiste tijdstip kunt u terecht bij onze teeltmanagers!

 

Tags:

loonwerk akkerbouw
gewasbescherming
uien

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.