Naar inhoud

Tulpen; Movento werkt tegen mijt en luis.

09 mei 2016

De werking van Movento op mijt lijkt zeer goed, ook de afgelopen jaren zagen we van bollen op behandelde percelen vrijwel geen problemen met mijt. Het bij effect "verkleving" in de broeierij blijft in sommige gevallen toch een probleem. Lees hieronder meer.

Uit de proeven is de afgelopen 3 jaar  (tijdens de broei) naar voren gekomen dat het gebruik van Movento  (zowel als stand alone alsook in combinatie met andere middelen)  in sommige gevallen het optreden van verklevingsverschijnselen en bloemvervormingen kan versterken (zie foto).  In al deze gevallen ging het echter om toepassingen die buiten de 'normale' of 'gewenste' manier van toepassen vallen, waarbij de oorzaak telkens terug te voeren lijkt te zijn op een beschadigde waslaag.

 

------------------------

Toch blijft het in een riskante toepassing, eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Een goed alternatief is ook nog niet voorhanden. Wel is het zo dat bladrijke cultivars zoals Monte Carlo verlopingen als Viking, Abba etc. makkelijk meer Movento opnemen. Wij adviseren dan ook liever  Movento OD 0,3 ltr/ha  tweemaal toe te passen i.p.v. 0,5 ltr/ha.  Dit advies is gebaseerd op de residu proeven waaruit bleek dat veel bladrijke soorten makkelijk meer Movento opnemen.  Op minder bladrijke soorten zou u bijvoorbeeld wel 0,5 ltr/ha toe kunnen passen. Movento OD is nu eenmaal een formulering welke dusdanig goed wordt opgenomen dat het lijkt dat dit soms te veel kan zijn.

------------------------

 

Het toepassen van Movento in de teelt van tulpen kan in de nateelt mogelijk leiden tot een versterking van het optreden van verklevingsverschijnselen. Beperk dit risico door onderstaande maatregelen aangaande aantal toepassingen, spuitinterval en wachttijd tot andere bespuitingen in acht te nemen:

 

  •  - Maximaal 2 bespuitingen in tulp uitvoeren, met een minimaal interval van 14 dagen.

  •  - De eerste toepassing binnen 1 week na de bloei uitvoeren.

  •  - Movento niet gemengd toepassen.

  •  - Movento niet toepassen in een schema waar ook minerale olie en/of grassenmiddelen in worden toegepast.

  •  - De wachttijd tussen een voorafgaande bespuiting en de daarop volgende Movento toepassing is bij insecticiden en fungiciden 2 dagen en bij herbiciden (excl. grassenmiddelen) 5 dagen, bij een  bespuiting na de Movento toepassing geldt voor insecticiden en fungiciden een wachttijd van 2 dagen en voor herbiciden (excl. grassenmiddelen) een wachttijd van 3 dagen.

  • - Ondanks het nadrukkelijk naleven van de spelregels is het optreden van verkleving in bloembollen of bloemknollen niet uit te sluiten. Overleg daarom zowel met uw afnemer als leverancier over het wel of niet inzetten van Movento in de teelt.

 

Advies:  Movento 0,3-0,5 ltr/ha  (afzonderlijk spuiten, volgens regels)

 

Movento is een sterk luisdodend middel, andere luisdoders zijn dan ook niet nodig. Wel is het voor een goed virusafweer noodzakelijk door te spuiten met Sumicidin Super.

 

Pas vooral op met  minerale olie, Focus plus  en Asulam.  Plan bijvoorbeeld  per week. Movento de 1e week, de 2e week Focus plus of Asulam en de 3e week weer Movento.

Tags:

tulp
gewasbescherming

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.