Naar inhoud

Tulpen; landhuren, waaraan moeten we denken?

27 augustus 2015

Het huren van tulpenland is meer dan alleen een mooi perceel land. Belangrijk is de voorvrucht, de privaat overeenkomst, aardappelmoeheid en ook wat er in voorafgaande teelt is gespoten! Lees hieronder meer!

Tulpenland huren of verhuren vraagt van beide partijen serieus overleg wat er mogelijk is om problemen te voorkomen. Het is niet voor niets dat wij hier in dit artikel aandacht aan besteden. Er gaat af en toe wat mis in de communicatie waardoor een goede samenwerking onbewust beschadigd wordt.

 

Waarop moeten we letten:

 

Voorvrucht;  tarwe, gras, graszaadteelt zijn allen goede voorvruchten. Belangrijk is de juiste vruchtopvolging zodat er geen verrassingen naar voren komen. Zoals extreme beworteling van rietzwenkgras welke veehouders steeds vaker zaaien om structuurvoer te verbouwen. Ook lucerne als voorvrucht kan lastig zijn, zeker meerjarige lucerne.

 

Middelen welke gespoten worden in de voorvrucht;  wordt in de tarwe of gerst voorafgaande aan de teelt een middel met diflufenican als actieve stof gespoten, dan is de teelt van tulpen niet mogelijk. De kans op gewasschade is groot (ook minder zichtbare schade lijdt tot opbrengstverlies).

Middelen die diflufenican bevatten zijn: Legacy 500 SC; Activus Super; Javelin; Sempra; Fussa; Herold SC; Othello en Alena.  Vraag aan de verhuurder wat er gespoten is en overleg met onze vertegenwoordiger!

 

Aardappelmoeheid;   na iedere aardappelteelt moet de grond onderzocht worden op aardappelmoeheid alvorens er tulpen geteeld worden. Regel tijdig een aardappelmoeheid vrijverklaring, er komt door het verdwijnen van grondontsmettingsmiddelen steeds vaker aardappelmoeheid voor.

 

Vrijlevende aaltjes en stengelaaltjes;  ook deze aaltjes kunnen flink schade veroorzaken. Overleg met de teler wat er in voorgaande jaren is waargenomen, hoe was de teeltcyclus en waarom was de teeltcyclus zo. Het is belangrijk schade te voorkomen! Of het is goed te weten welk risico u neemt?

 

Privaat-overeenkomst; regel een sluitende privaatovereenkomst. Bespreek de groenverplichting met de verhuurder, dit om discussie te voorkomen. Een privaat-overeenkomst dient geregeld te worden met de verhuurder uit de eerste lijn. Dus niet met degene die de kavel huurt van een verhuurder en weer doorverhuurt. Schakel eventueel een accountant in.

 

Perceel geschiktheid;  zeker niet onbelangrijk is de ligging van het perceel, goed werkende drainage, een vlak perceel met goede ontwatering. Mogelijkheid om te beregenen etc. 

 

Maak een goede selectie om tot een optimaal rendement te komen. De grond is duur genoeg, dus er mogen ook eisen aan gesteld worden. Alleen de beste grond geeft de hoogste opbrengst met het kleinste teelt risico. Voorkom teleurstellingen!

 

Voor vragen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger!

 

Tags:

tulp

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.