Naar inhoud

Tulpen; landhuren, kansen voor samenwerken binnen de regelgeving.

15 augustus 2016

Landhuren voor tulpen, er zijn veel zaken waarmee rekening gehouden moet worden. Huurder en verhuurder kunnen veel voor elkaar betekenen mits dit van te voren goed doorgesproken wordt. Vaak is hulp van derden nodig om een en ander vast te leggen. Lees hieronder meer.

Huren van goed land voor ondermeer tulpen is niet eenvoudig. Vaak moeten voordelen en nadelen voor huurder en verhuurder goed tegen elkaar afgewogen worden om uiteindelijk te komen tot een langdurige relatie.

 

Waaraan te denken bij de huur van tulpenland ?

 

1. Is het perceel geschikt voor tulpen, voorvrucht, afwatering, drainage etc. Is het perceel geschikt voor teelt zonder of in netten. Welke risico zijn er met verslemping en hoe kunnen we dit voorkomen.

 

2. In geval van voorvrucht graan, welke middelen zijn er gespoten voor de onkruidbestrijding,. Middelen die diflufenican bevatten zijn: Legacy 500 SC; Activus Super; Javelin; Sempra; Fussa; Herold SC; Othello en Alena.  Vraag aan de verhuurder wat er gespoten is en overleg met onze vertegenwoordiger.

 

3. Is het perceel vrij van aardappelmoeheid (verklaring aardappelmoeheid), eventueel is deze nu nog aan te vragen.  Daarnaast mogen andere aaltjes ook niet vergeten worden, zoals stengelaaltje en vrijlevende aaltjes.

 

4. Vrijlevende aaltjes en stengelaaltjes;  ook deze aaltjes kunnen flink schade veroorzaken. Overleg met de teler wat er in voorgaande jaren is waargenomen, hoe was de teeltcyclus en waarom was de teeltcyclus zo. Het is belangrijk schade te voorkomen! Of het is goed te weten welk risico u neemt?

 

5. Staat er als groenbemester rietzwenkgras of grasland met een mengsel wat rietzwenkgras bevat, spuit deze dan vroegtijdig dood met een voldoende hoge dosering Roundup. In de teelt is rietzwenkgras niet te bestrijden met Focus plus (remt de groei wel).

 

5. Eisen voor vergroening kunnen voor de verhuurder consequenties  hebben. Kan de verhuurder niet aan zijn vergroeningseis voldoen dan kost hem dat geld. Door een samenwerking aan te gaan kan dit opgelost worden. De teler (verhuurder)  teelt dan op eigen risico en "verkoopt" de opbrengst aan de huurder.

 

6. Privaat-overeenkomst; regel een sluitende privaatovereenkomst. Bespreek de groenverplichting met de verhuurder, dit om discussie te voorkomen. Een privaat-overeenkomst dient geregeld te worden met de verhuurder uit de eerste lijn. Dus niet met degene die de kavel huurt van een verhuurder en weer doorverhuurt. De vergoeding wordt betaald aan degene die het land huurt en kan eventueel weer verrekend worden in de huurprijs. Schakel eventueel een adviseur in.

 

7. Bemestingsruimte die beschikbaar is voor tulpen wordt niet altijd volledig gebruikt. Dit is jammer, vaak kunnen huurder  en verhuurder hier elkaar vinden door bijvoorbeeld voor de tulpen nog compost of champost uit te rijden. Dit is gunstig voor de bodemvruchtbaarheid  wat ten goede komt aan beide partijen.

 

8. In geval van het huren bij een veehouder speelt vaak ook de fosfaatrechten een rol. Deze wil de veehouder in bezit houden. Dit kan door een samenwerking aan te gaan met die veehouder. De veehouder teelt dan de tulpen op eigen risico, de bloembollenteler "koopt" de opbrengst weer terug. Dit kan alleen door een goede samenwerking tussen veehouder en bloembollenteler waarbij beide partijen het voordeel hebben van deze constructie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Steeds vaker blijkt dat een goed gesprek tot een wederzijds voordeel kan leiden. Door  in gesprek te gaan komen we vaker tot een langdurige relatie wat weer gunstig is voor beide bedrijven. Het gaat steeds minder vaak om de huurprijs maar vaker om het voordeel in bemestingsruimte, vruchtwisseling  of vergroening. Uiteindellijk gaat het erom dat beide partijen met de regelgeving goed uit de voeten kunnen. Ten Brinke b.v. kan binnen een goede samenwerking tussen veehouder  en  bloembollenteler als adviseur dienen voor de veehouder. Wij ondersteunen dan het telen op eigen risico van de veehouder, waardoor het een verantwoorde constructie wordt.

 

Wilt u meer informatie over samenwerking in de teelt van tulpen, vraag onze teeltmanagers.

 

Tags:

tulp

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.