Naar inhoud

Suikerbieten; voorkomen van schade door bodeminsecten.

01 april 2020

Na het wegvallen van de neonicotoïden als zaadcoating is de kans op schade door bodeminsecten veel groter. De nieuwe zaadcoating "Force" is onvoldoende om schade te voorkomen. Hieronder leest u meer.

 

Bietenkever.

Heeft u bieten naast het perceel waar vorig jaar bieten stonden, dan is de kans op schade van bietenkever groot. De populatie van de bietenkever zal na het verdwijnen van de neonicotoïden langzamerhand stijgen, waardoor de kans op schade bij vooral bieten naast bieten van vorig jaar groter wordt.  De beste bestrijding is dan Vydate 10 G  in de dosering van 15 kg/ha in de rij toe te passen in de strook 25-40 mtr naast de perceels scheiding waar vorig jaar bieten stonden.

Advies: Vydate 10G 7,5 kg/ha

 

Andere bodeminsecten.

Teelt u bieten op oud grasland, dan is de kans op ritnaalden, engerlingen,  milioenpoten en wortelduizendpoot groter dan op voorvrucht bouwland. In dat geval is het altijd aan te bevelen een rijbehandeling met Vydate 10 G toe te passen.

Advies: Vydate 10G 7,5 kg/ha

 

Aaltjes.

Percelen waar u aantasting van aaltjes verwacht, zowel vrijlevendwortelaaltje, stengelaaltje, wortelknobbelaaltjes of cystenaaltjes is altijd noodzakelijk Vydate 10 G in de rij toe te passen. Tegen bietencyste aaltjes  kunt u ook kiezen voor een resistent bietenras. Controleer dan vooraf nog voor de zekerheid of u het juiste ras zaait met de juiste resistentie.

Advies: Vydate 10G  15 kg/ha

 

Luizen; vergelingsziekte.

Vydate 10 G heeft een luiswerking , deze is voloende tot 6 weken na het zaaien, maar te kort om vergelingsziekte te voorkomen. Het is dan ook zowel milieutechnisch als financieel niet aantrekkelijk Vydate in te zetten tegen alleen luizen.  Om vergelingsziekte volledig te voorkomen is het noodzakelijk om met sytemische luisdoders als Teppeki, Calypso en Bariard vanaf het 4 bladstadium om de 14-20 dagen te spuiten tot 1 juli. Als u dit traject volledig afdicht dan bent u er vrijwel zeker van dat er geen vegelingsziekte optreedt. Tevens voorkomt u ook zuigschade van grote aantallen bladluizen.

 

Neem de juiste verantwoorde beslissing zowel milieutechnisch als financieel om uw bieten teelt tot een succes te maken. Na opkomst zijn de maatregelen tegen vooral bodeminsecten nog zeer beperkt. 

 

Heeft u vragen, bel gerust onze teeltmanagers!

 

De teeltmanagers kunt u belllen,  zij werken vanuit huis en gaan maar beperkt op afspraak naar klanten ivm Corona virus! 

 

Tags:

suikerbieten
Gezonde bodem

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.