Naar inhoud

Suikerbieten; met lage doseringen ook onder droge omstandigheden schone bieten.

23 april 2020

Vrijwel alle bieten zijn gezaaid onder droge omstandigheden en komen daardoor soms wat onregelmatig boven. Houd hiermee rekening met de bespuitingen. Nu is het belangrijk om de kleine onkruiden met lage doseringen te bestrijden. Houd ook de luisdruk in de gaten. U kunt dit uitstekend combineren. Lees hieronder meer.

 

Onkruidbestrijding bieten.

Na opkomst  kunt u het lage doseringssysteem oppakken wanneer er klein onkruid in kiemlob stadium aanwezig is. Betanal Maxxpro is iets sterker op veelknopige onkruiden als varkensgras en roodbeen doordat er een klein beetje lenacil (vroeger; Venzar) in zit.  

Ook onder droge omstandigheden en een onregelmatige stand kunt u hiermee uitstekende resultaten behalen. Spuit dan liever een keer vaker een lagere dosering. Op deze manier heeft u uiteindelijk schonere bieten.

Advies:

- Betanal Maxxpro 0,5-0,75 ltr/ha + Goltix SC 0,5 ltr/ha 

 

Spuit altijd met 250-300 ltr water met een fijne druppel op een droog gewas.

 

Opmerkingen:

- Onder zachte weersomstandigheden, hoge luchtvochtigheid en warm groeizaam weer kunnen contact middelen in bieten uitstekend werk leveren. Het is verstandiger om bij deze uitstekende toepassings momenten niet de hoogste dosering aan te houden maar pas de dosering aan bij de omstandigheden.

- Eventueel kunt u bij klein kiemend onkruid en goede weersomstandigheden de dosering met 20-30% verlagen.

- Spuit altijd op droge bieten.

- Vanaf 4 bladstadium kunt u Frontier of Dual Gold (zie verbod zandgronden: www.zandzoeker.nl)  toevoegen voor extra bodemherbicide.

- Bij twijfel kunt u overleggen met onze teeltmanagers.

 

Middelen die kunnen worden toegevoegd aan het LDS-systeem zijn:

- Lontrel                  akkermelkdistel, aardappelopslag, kamille, veelknopigen

- Safari                     kamille, kleinkruiskruid, hondspeterselie, veelknopigen, vogelwikke, opslag gele mosterd en bladrammenas

- Centium                veelknopige onkruiden als varkensgras, viltige duizendknoop etc.-

- Focus plus            raaigrassen, hanenpoot  

- Gallant                  straatgras, raaigrassen, hanenpoot, kweek

- Centurion plus     straatgras, raaigrassen, hanenpoot, kweek

 

Voor vragen of een passend advies bel onze teeltmanagers

Tags:

Samen ondernemen
gewasbescherming
suikerbieten

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.