Naar inhoud

Suikerbieten; aardappelopslag bestrijding!

02 juni 2015

Dit jaar is er enorm veel aardappelopslag, vooral in suikerbieten. Met Lontrel kunt u aardappelopslag in suikerbieten de kop in drukken. Als de aardappels voldoende Lontrel opnemen komen ze veelal volgend jaar niet meer op.

Bestrijding van aardappelopslag in bieten  kan op verschillende manieren, zoals dippen (selector), tunnelspuit en vollevelds met Lontrel. Vaak is het een combinatie van deze 3 methoden. Vooral op percelen waar veel aardappelopslag staat ontkomen we niet aan een bespuiting met Lontrel om de aardappelen de kop in te drukken. Nu we de onkruidbestrijding in de bieten afronden is het zaak de laatste tik uit te delen.

 

Wil men aardappelopslag maximaal bestrijden dan is daar 1,5 ltr Lontrel per ha voor nodig. Dit mag 3 maal gespoten worden in 0,5 ltr/ha (breedbladige onkruiden).  Normaal wordt dit toegevoegd aan het lage dosering systeem en bespaar je bladschade aan de aardappelen door niet al te veel Betanal Expert of  Fenmedifam / Tramat toe te voegen.

 

Bij de laatste bespuiting kan wel extra Tramat toegevoegd worden om de aardappel opslag de kop in te drukken.

Advies: voeg 1 ltr Tramat 200 /ha aan de laatste l.d.s. bespuiting toe in combinatie met Lontrel en eventueel extra olie  voor een betere terugdringing van de aardappelopslag.

 

Voor vragen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger!

Tags:

gewasbescherming
suikerbieten

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.