Naar inhoud

Restrain ethyleen; aandachtspunten voor het aardappelen poten.

14 april 2016

Als het weer het toelaat kan gestart worden met het poten van de (poot)aardappelen. Belangrijk is om rekening te houden met een aantal punten voordat u uw pootaardappelen uit de bewaring met Restrain ethyleen haalt. Lees hieronder meer.

Met Restrain ethyleen hebt u de basis gelegd voor een betere knolzetting. Na het poten bepalen teeltomstandigheden in hoeverre dit werkelijk tot uiting komt. De teeltmaatregelen als een goed opneembare startfosfaat (klik hier >> P-Focus en Humostart) aan de basis met voldoende vocht tijdens de knolzetting zijn van wezenlijk belang. Verder is het noodzakelijk om de bemesting aan te passen aan de bemestingstoestand van de bodem aan de hand van een bodemanalyse.

 

Ook afgelopen jaar hebben we tijdens de bewaarperiode  partijen met Restrain ethyleen begeleid en de bewaartemperatuur, het  CO2 - gehalte en het gehalte aan ethyleen in de celruimte gecontroleerd.  Af en toe worden we alsnog verrast door pieken met een te hoog CO2 gehalte, wat een vervroegde kieming veroorzaakt.

 

Nu aan het einde van het bewaarseizoen zien we dat het CO2 gehalte in de bewaarcel wat makkelijker oploopt, zeker als de partij wat kiemlustig is. De ervaringen van aardappelen in ethyleen zijn  tot nu toe zeer positief. We realiseren meer knollen, een betere maatverdeling en uiteindelijk meer opbrengst. Dit is deels wel rasafhankelijk. De toepassing is relatief eenvoudig, maar belangrijk is wel een goed temperatuursverloop in de bewaarcel. In combinatie met een goede begeleiding zijn de resultaten beter dan met draaien of Talent, met minder werk.

 

De kiemlustigheid van de aardappelen is dit jaar erg meegevallen. Vrijwel alle partijen zijn zonder draaien of omstorten bewaard en zijn nu in het witte puntjes stadium. Enkele partijen zijn omgestort en/of gelijk behandeld met Monarch of Moncereen Pro (klik hier >> knolbehandeling) en daarna weer terug  gezet in de ethyleen bewaring. In veel cellen hebben we de laatste weken de temperatuur wat op laten lopen om de ogen net los te laten komen en nu zullen de eerste aardappelen binnenkort uit de bewaring gehaald worden om te poten. Bij aardappelen die met Restrain ethyleen behandeld zijn komen nu alle ogen los. Dit stadium is optimaal om de aardappelen te poten. Het advies is om de aardappelen 2 tot 3 dagen voor het poten uit de ethyleenbewaring te halen. Dit is nodig omdat aardappelen uit de ethyleenbewaring enkele dagen nodig hebben om de ethyleen welke in de knol aanwezig is kwijt te raken.    Daarnaast is het belangrijk tijdens opkomst er rekening mee te houden dat aardappelen behandeld met ethyleen iets sneller van start gaan dan niet behandelde aardappelen. Dit is ook afhankelijk van de bewaar temperatuur.

Tijdens het seizoen willen we nog aandacht geven aan Restrain ethyleen. Dit zal medio eind juni zijn. Hierover ontvangt u nog vedere informatie.

 

Als u nog vragen heeft omtrent ethyleenbehandeling van pootaardappelen dan kunt u bellen met Jan Hartveld mob. 06-53700559, Ton van de Meeberg mob. 06-51350115 of met ons kantoor!

 

      

Tags:

pootaardappel
aardappel
ethyleen

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.