Naar inhoud

Pootaardappelen; veel vragen over het beheersbaar houden van virus.

27 mei 2019

Veel vragen worden er gesteld over het beheersbaar houden van de virusoverdracht in pootaardappelen. Hieronder een korte uiteenzetting. Houd dit jaar korte intervallen aan en behandel keer op keer het nieuwe blad voor een goed resultaat. Lees hieronder meer.

Dit jaar is er na vorig jaar 2018, een warme droge zomer,  een extra hoge druk van (non-persistent) virus te verwachten. Daarnaast was vorig jaar het virus slecht zichtbaar omdat door de droogte en hitte de aardappelgewassen versneld dood gingen. Hieronder kort een overzicht welke middelen  werking hebben op de beperking en bestrijding  van virusssen.

 

Non-persistente virus (Y-virus en varianten van Y-virus)

Werkende middelen:

1. Pyrethroiden   (Sumicidin Super/SumiAlpha, Decis EC en Karate Zeon)

2. Minerale olie   (Olie-H/Kompaan en andere varianten olie)

 

Te verwachten resultaat:

Non-persistent virus (Y-virus) kunt u niet bestrijden, wel voorkomen. Dit virus wordt direct overgebracht door luizen. De luis verliest zijn virus weer na enkele prikken). De groene perzik bladluis is het meest effectief in de overdracht van virus. Andere luizen kunnen in grote aantallen ook snel veel virus verspreiden. De verspreiding binnen het perceel gaat het snelst.  Selectie is dus uitermate belangrijk. Een goede selectie voorkomt virusverspreiding binnen het perceel.

Sumicidin Super voorkomt in een virusvrij perceel voor 65-68 % virusoverdracht, doet u daarbij 3-5 ltr minerale Olie-H  dan komt u tot een beperking van 75-80 % virusoverdracht. Blijven er veel viruszieke aardappelplanten  in uw perceel staan dan daalt de afwerende werking van Sumicidin Super en Olie-H  zeer snel.

 

Persistent virus (Bladrol virus)

Werkende middelen:

1. Pyrethroiden   (Sumicidin Super/SumiAlpha, Decis EC en Karate Zeon)

2. Luisdodende middelen (Teppeki, Calypso/Bariard, Gazelle, Chess, Pirimor, Closer) 

 

Te verwachten resultaat: 

Bladrol is een persistent virus, is een luis besmet dan is hij zijn hele leven besmet. Een persistent virus kan pas na opname van een zieke plant na ongeveer 8 uur weer afgegeven worden. Persistent vrius kunt u dus uitstekend met luisdodende middelen bestrijden. Pyrtehroiden zijn meer afwerkende middelen maar minder sterk dodende middelen. Als een luis geraakt wordt tijdens een bespuiting is een pyrethroide een trage luisdoder.

Zeker na het wegvallen van Actara is het belangrijk luisdodende middelen te spuiten en hiermee het gehele seizoen af te dekken. Ook zit er veel verschil in gevoeligheid tussen de aardappelrassen. Dit is de laatste jaren onvoldoende naar voren gekomen door het gebruik van Actara.

 

Aardappelselectie

Door tijdig met de selectie van de aardappelen te beginnen verlaagt u de virusdruk binnen het perceel. Daarmee verbetert u tegelijk de effectiviteit van de middelen als Sumicidin Super/SumiAlpha en de olie.

Selectie is dus van groot belang, begin tijdig en zorg voor een schone start van uw percelen dit voorkomt teleurstellingen in de nacontrole.  

Vergeet ook niet de bestrijding van aardappelopslag in buurtpercelen, ook dit kan voor een enorme virusdruk zorgen en uiteindelijk leiden tot een teleurstelling.

 

Advies:

Tijdig beginnen met Sumicidin Super/SumiAlpha  0,2 ltr/ha en eventueel minerale olie (Olie-H  2-5 ltr/ha) is nodig.

 

- Het is aan te bevelen in de snelle loofgroeifase korte intervallen aan te houden. Het gewas groeit snel en onbedekt blad is niet beschermd en dit betekent snel terugkomen. Bij de eerste bespuitingen  met een korte interval is het niet nodig een volledige phytophthora bestrijding hieraan toe te voegen. Dit mag onder goede omstandigheden best 50-60 % van de de volledige dosering zijn bij een interval van 4-6 dagen.

 

 

Conclusie:

- De werking van Sumicidin Super/SumiAlpha en olie-H dalen snel wanneer u veel viruszieke planten in het perceel heeft!

- Een goede en intensieve aardappelselectie verbetert het rendement van de Sumicidin Super/SumiAlpha  en Olie -H!

- De eerste 2-3 liter olie die u spuit hebben het hoogste rendement, vaker lage doseringen olie geeft uiteindelijk een beter resultaat (vaker nieuw blad bedekken).

- Luisdoders hebben bij een lage virusdruk slechts heel weinig effect op de verspreiding van Y-virus. Bij een hoge tot zeer hoge virusdruk (veel zieke planten) zal het effect van luisdoders juist stijgen in effectiviteit. 

- De kwaliteit van het spuitwater heeft effect op de indringing in de waslaag. De optimale pH van het spuitwater is 5,3-5,6.  Dit is beinvloedbaar doormiddel van het middel Intake.

- Toevoeging van een uitvloeier kan zinvol zijn voor een betere bladbedekking maar heeft nauwelijks invloed op de beperking van virus.

 

Heeft u vragen over viruspreventie in pootaardappelen, vraag onze teeltmanagers. 

 

Tags:

Samen ondernemen
Precisielandbouw
pootaardappel

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.